Kamu ve Kamu Şirketlerinde Çalışan İşçilerin Nakli ve Görevlendirilmesi (E-Yaklaşım)

I- GİRİŞ

Kamu ve kamu şirketlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli ve geçici işçiler çalıştırılmaktadır. 696 sayılı KHK ile hizmet alımı yoluyla istihdam edilen işçiler kamunun sürekli ve/veya geçici işçi kadrolarına, kamunun şirketlerinde sürekli ve/veya geçici işçi statüsüne 2018/04. ay itibariyle geçirilmişlerdir. Ne şekilde olursa olsun ister 696 sayılı KHK kapsamında işçi olsun isterse de olmasın bir iş sözleşmesine istinaden çalıştırılanlar işçi sayılmakta ve 4857 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaktadır (diğer İş Kanunları 854 ve 5953 sayılı Kanunlar da göz ardı edilmemelidir). İşçilerin özlük hakları, mali ve sosyal hakları iş sözleşmeleriyle, toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmekte ve her kamu ve kamu şirketinde bu haklar farklılıklar göstermektedir.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN