Ek Bütçe Gerekli mi? (E-Yaklaşım)

Merkezi yönetim bütçesiyle tahsis edilen ödenekler o yıla ait harcanabilecek miktarın sınırını gösterirler. 2021 yılına ait bütçe uygulamalarında, bütçeyle tahsis edilen ödeneklerin yetersiz kalacağının anlaşılması üzerine yılın son günlerinde 5018 sayılı Kanun’a geçici bir madde eklenmiş ve genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar kurum bütçelerine ödenek eklenmesi konusunda yetki alınmıştır.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN