Anonim Şirket Yöneticilerinin Rekabet Yasağı

I- GİRİŞ

Anonim şirket; sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan sermaye şirketidir. Halihazırda ülkemizde yaklaşık 160.000 anonim şirket faaliyet göstermektedir(1). Bu şirketler yönetim kurulunca temsil ve idare edilmekte ve şirket yöneticilerinin bu görevlerinden kaynaklı olarak bazı yükümlülüklere uygun davranmaları gerekmektedir. Söz konusu sorumluluklardan biri de Türk Ticaret Kanunu’nun 396. maddesinde düzenlenen şirketle rekabet etme yasağına uyulmasıdır. Ancak bu yasak şirket genel kurul kararı ile bertaraf edilebildiğinden yasanın emredici hükmü niteliğinde değildir.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN