5072 Sayılı Karar Uyarınca Yabancılara Türk Vatandaşlığı Verilmesine İlişkin Esaslar, Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar ve Yapılması Gereken Düzenlemeler

I- GİRİŞ

Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu”(1) (TVK) yürürlüğe konulmuştur. TVK’nın 46. maddesine dayanılarak ise “Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”(2) hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik, yayım tarihi olan 29.05.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN