Mal İthalatı İle İlgili Olarak 2 No.lu KDV Beyanı Gerekmediği Görüşündeyiz

– GİRİŞ

Bilindiği üzere mal ithalatı nedeniyle ödenmesi gereken KDV, gümrük beyannamesinin tescil günü itibarı ile hesaplanıp beyan edilmektedir (KDV Kanunu’nun 21. ve 40/4. maddeleri).

Mal ithalatı tamamlandıktan sonra bu mal ile ilgili olarak eksik beyan olunan veya sonradan belli olan ilave değerler üzerinden gümrük mevzuatı uyarınca duruma göre cezalı veya cezasız olarak ek KDV ve gümrük vergileri tahakkuk ettirilmektedir.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN