İşçinin İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Fesh Edilmesi (E-Yaklaşım)

I- GİRİŞ

İşçinin iş sözleşmesinin feshi genel olarak geçerli bir nedenle veya haklı bir nedenle yapılmaktadır. Geçerli nedenler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilenler kadar ağırlıklı olmamakla birlikte, işin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen durumlar şeklinde tanımlanabilir. Bu nedenle, geçerli fesih için söz konusu olabilecek nedenler

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN