Çalışanlara Sağlanan Diğer Uzun Vadeli Faydalar ve İş İlişkisinin Sona Erdirilmesinden Dolayı Sağlanan Faydalar (E-Yaklaşım)

I- GİRİŞ

“TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı (Standart) 01.01.2013 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 15.01.2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yeniden yayımlanmıştır.

Standart, çalışanlara sağlanan faydaların muhasebeleştirilmesine ve açıklanmasına ilişkin hususları belirlemektedir. Standart kapsamında çalışanlara sağlanan faydalar; çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar, iş ilişkisi sonrasında sağlanan faydalar, çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar ve iş ilişkisinin sona erdirilmesinden dolayı sağlanan faydalardan oluşmaktadır.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN