6356 Sayılı Kanun Kapsamında Sendika Yöneticileri ve İşyeri Temsilcileri (E-Yaklaşım)

I- GİRİŞ

Bu çalışmamızda sıkça işverenlerce sorulan; sendika yöneticisi seçilen ya da işyeri temsilcisi olan işçilerin hangi haklara sahip olduğu, sendika yöneticisi seçilen işçiye hangi işlemin yapılması gerektiği, sözleşmelerinin ne şekilde bırakılacağı (askıya alınması/işten çıkışı/ücretsiz izin), eksik gün kodunun ne olacağı, sendika yöneticisi seçilen işçiye kıdem tazminatı ödenmesini zorunluluğu, sendika yöneticisi seçilen işçinin iş sözleşmesinin sona erip ermeyeceği, sendika yöneticisi seçilen işçilerin görevlerinin bitmesi durumunda işlerine geri dönüp dönemeyeceği,

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN