2021 Yılı Bütçe Uygulaması (Hedefler ve Gerçekleşmeler)

I- GİRİŞ

2021 yılı bütçe uygulama sonuçları geçtiğimiz ay içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanmış olup bu sonuçlar başlangıçta hedef alınan bütçe büyüklüklerinde önemli değişimler olduğunu göstermektedir. 2021 yılına ait bütçe harcamaları, gelirleri ve bütçe dengeleri önce Mayıs ayında yayımlanan Kamu Maliyesi Raporunda daha sonra da Eylül ayında yayımlanmış olan Orta Vadeli Programda revize edilmiştir.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN