Yaklaşım Logo

5359 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İle KDV Oranlarına İlişkin Yapılan Düzenlemeler

Yazar: Fırat DEMİR* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Bilindiği üzere, KDV oranlarına ilişkin değişiklik yapma hususu KDV Kanunu’nun (KDVK) 28. maddesinde hüküm altına alınmış olup, söz konusu oranlarda değişiklik yapma yetkisi 02.07.2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 90. maddesiyle Bakanlar Kurulundan Cumhurbaşkanı’na geçmiştir. KDVK […]

Ruhsatlarda ve Ticaret Sicil Müdürlüklerince Tescil Edilen Şirket Kuruluşlarında İşyeri Tescili (Otomatik Tescil)

Yazar: Mustafa İTİŞKEN* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353     I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) son yıllardaki uygulamalarına bakıldığında; imkanları ölçüsünde zamanın elektronik/internet/bilgisayar hızına ayak uydurmaya, gerekli mevzuat hükümleri ile birlikte bilgi işlem ve elektronik alt yapısını sürekli geliştirmeye ve güncellemeye çalıştığı gözlemlenmektedir. Önceden, manuel […]

Bir Karmaşa ve Çelişki Yumağı: Elektronik Ortamda Yapılan Vergisel Uygulamaların Hukuki Yansımaları (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa ALPASLAN* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   (‘Vergi borcu yoktur’ yazısı nasıl alınır! Bir yazılım hatası nedeniyle vergi borcu olanların, bunu ödemeden “vergi borcu yoktur” yazısı alabildiğini ortaya çıkardı. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının devreye soktuğu “Elektronik Teftiş”, Vergi Daireleri Otomosyon Projesi (VEDOP) sistemindeki bir yazılım […]

Yurt Dışından Satın Alınan Tercümanlık Hizmetinin Vergilendirilmesi

Yazar: İsmail KARAKOÇ* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Son dönemde teknolojinin gelişmesi ile sınırların ortadan kalktığı küreselleşen dünyada, yurtdışından hizmet alımlarının sayısı ve çeşidi gitgide artmaktadır. Başta, çok uluslu şirketler tarafından sıklıkla yurtdışından tercüme hizmeti satın alımı göze çarpmakla birlikte yurtdışına iş yapan birçok şirket […]

Yurt Dışı Yoklama Belgesi

Yazar: Cemil UZUN* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışındaki çalışma, işsizlik ve/veya ev hanımlığı süresini borçlanan sigortalıların ülkemizden aylık almaları için yurt dışında çalışmamaları, ikametgâha dayalı sosyal yardım almamaları gerekmektedir. Emekli olup yurt dışında yaşayan sigortalıların çalışıp çalışmadığını, sosyal yardım […]

Veraset Yoluyla veya İvazsız Suretle İntikalin Vergilendirilmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Yüksel GÜNEŞ* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikalin konusuna girer. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahısların […]

Evde Üretilen Ürünlerin İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı Uygulaması

Yazar: Ertan AYDOĞAN* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Esnaf ve sanatkar, ister gezici ister sabit bir mekanda bulunsun, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayici Belirleme Koordinasyon Kurulu’nca belirlenen esnaf ve sanatkar meslek kollarına dahil olup ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte beden çalışmasına dayandıran ve […]

İş Kanunu’nda Derhal Fesih Hakkının Kullanılmasında Altı İşgünü Süre

Yazar: Akın ŞİMŞEK* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu’nda gerek işçi gerekse işveren açısından karşı tarafın ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle iş sözleşmesini fesih yetkisi sürelerle sınırlanmıştır. Kanun’un derhal fesih hakkını kullanma süresi ile ilgili 26. maddesinin gerekçesinde de belirtildiği […]

Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Bazı Malların Tesliminin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Özkan AYKAR* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ İhtiyaç fazlası gıdanın yoksul vatandaşlara dağıtılmasına imkân tanıyan gıda bankacılığı, 5179 sayılı Kanun’un 3. maddesinde “Bağışlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla […]

Değerli Konut Vergisi Uygulamasında Birden Fazla Meskenin Bildirimi

Yazar: Ali EKMEN* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Bilindiği üzere, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 29. maddeye göre belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk Lirası’nın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. Söz konusu miktar 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine […]