2022 Yılı Temmuz Ayı İtibariyle Asgari Ücrette Meydana Gelen Artış Neticesinde Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Asgari Ücret İle Çalışanların Güncel Durumu (E-Yaklaşım)

Yazar: Erdem AZMAN*
E-Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356
I- GİRİŞ
17 Aralık 2021 tarih, 31692 sayılı Resmi Gazete’de; 16.12.2021 tarih, 2021/1 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli günlük brüt asgari ücret (166,80) yüzaltmışaltı lira seksen kuruş olarak yayımlanmıştı. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran 2022 ve 1 Temmuz 2022 tarihlerinde olağanüstü toplantı y…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN