2 No.lu İhbarname ve Mükellef Hakları (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa ALPASLAN*
E-Yaklaşım / Aralık 2021 / Sayı: 348

I- GİRİŞ
Vergi uygulamalarımızda
sıkça karşılaştığımız konulardan bir tanesi de, vergi mahkemesi kararına veya
Danıştay kararlarına göre veya diğer yargı organlarının kararlarına göre
düzenlenen ihbarnameler (bildirimler) vergi mahkemesinde dava konusu
edilebilecek midir? Bu sorunun yanıtı çoğunlukla hayır olmalıdır. Çünkü, (2) No.lu
bu tip ihbarnameler esasında 213 sayılı VUK&rsqu…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN