Home Yaklaşım Kitap Fiziki Kitap Vergi Transfer Fiyatlandırması / Örtülü Kazanç Dağıtımı

Transfer Fiyatlandırması / Örtülü Kazanç Dağıtımı

60,00

Yazar : SERKAN AĞAR
Baskı Tarihi : Nisan 2011
Sayfa : 400
Kategori : Vergi

 • KAVRAM VE KAPSAM
 • TEKNİK SAPTAMA
 • EMSAL ARAŞTIRMASI.
 • TF DÜZENLEMESİNİN KAPSAMI
 • BİR VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMİ OLARAK TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
 • TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMININ HUKUKİ ŞEKİLLERİ
 • TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ
 • VERGİ NORMUNU ETKİSİZLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİ: PEÇELEME
 • PEÇELEMENİN SOMUT ÖRNEĞİ: TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
 • TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ
 • PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASI (PFA)
 • TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA DÜZELTME
 • KÂR PAYI DAĞITIMI
 • DÜZELTME VE VERGİ ANLAŞMALARI
 • TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA BELGELENDİRME
 • HUKUKİ NİTELİĞİ

İÇİNDEKİLER

İlgili Ürünler