Home Yaklaşım Kitap Fiziki Kitap Vergi Açıklamalı Ve İçtihatlı Katma Değer Vergisi Kanunu (6.Baskı)

Açıklamalı Ve İçtihatlı Katma Değer Vergisi Kanunu (6.Baskı)

150,00

Yazar : ŞÜKRÜ KIZILOT
Baskı Tarihi : Mayıs 2012
Sayfa : 1704
Kategori : Vergi

 • KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANITILMASI
 • MÜKELLEFİYET
 • VERGİNİN KONUSU
 • MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
 • VERGİYİ DOĞURAN OLAY
 • İSTİSNALAR
 • İHRACAT İSTİSNASI
 • TAŞIMACILIK İSTİSNASI
 • MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM
 • VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ
 • VERGİLENDİRME USULLERİ
 • VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ
 • USUL HÜKÜMLERİ
 • ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İÇİNDEKİLER

İlgili Ürünler