Home Yaklaşım Kitap Fiziki Kitap Muhasebe Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu

Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu

40,00

Yazar : ATİLA BAĞRIAÇIK
Baskı Tarihi : Mart 2008
Sayfa : 200
Kategori : Muhasebe

 • MAHREMİYET VE MAHREMİYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ
 • ANAYASAL HÜKÜMLERDE MAHREMİYET
 • ÖZEL HUKUKTA MAHREMİYETE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
 • VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SUÇU
 • VERGİ MAHREMİYETİNİN KAPSAMI VE ÇERÇEVESİ
 • VERGİ MAHREMİYETİ İHLALİ SUÇUNDA FAİL
 • VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLAL SUÇUNUN UNSURLARI
 • VERGİ GİZLİLİĞİNE UYMA SÜRESİ
 • SUÇUN CEZASI
 • VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ AÇISINDAN YARGI SÜRECİ
 • CEZA DAVASI
 • VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLALDE ZAMANAŞIMI
 • VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇUNDA DAVANIN DÜŞMESİ
 • RE'SEN SORUŞTURMA
 • GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
 • MEMURLAR VE HAKİMLERİN FAİL OLMASI DURUMU
 • DAVANIN GÖRÜLMESİ VE KARAR
 • KARARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI

İÇİNDEKİLER

İlgili Ürünler