29.09.2014 – Şirket harcamalarında alışveriş puanı ve mil sürprizi

Şirket harcamalarında alışveriş puanı ve mil sürprizi


MAL alışında, hizmet bedeli ödenmesinde ya da bazı harcamalarda, şirket çalışanlarınca “kredi kartı” kullanılarak ödeme yapılması, yaygın bir uygulama.

Bunda bir sorun yok ama devamında “bazı ince noktalar” var. İşte bu ince noktalar çok önemli…

ALIŞVERİŞ PUANI
Şirketin çalışanı ya da yöneticisi, banka kredi kartı ile şirket adına harcama yapıyor ya da mal alıyor. Bunların faturası da şirketten ödeniyor. 
Buraya kadar bir sorun yok. Sorun buradan itibaren başlıyor. 
Kredi kartına nakit puan uygulandığında, şirket çalışanı ya da yöneticisi; 
– Nakit puan karşılığını özel harcamalarında kullanıyorsa, nakit puan karşılığı yaptığı özel harcama tutarını, şirkete ödeyecek. Şirket de bunu gelir kaydedecek. 
– Esnaf, tüccar ya da avukat, mali müşavir gibi serbest meslek erbabının, işletme ile ilgili harcama ve mal alımlarını, kredi kartı ile ödeyip, faturasını defterine gider yazması durumunda, nakit puanları da gelir yazması sözkonusu olacak. Nedenine gelince, nakit puanlarla kıyafet, erzak vb. kişisel harcamalarının bedelini ödeyebilir.
– Çalışan ya da yönetici, nakit puan karşılığını şirkete iade etmiyorsa, bu tutar çalışana ya da yöneticiye ödenmiş ücret kabul edilip, vergi kesintisine tabi tutulacak. Nedenine gelince, Gelir Vergisi Kanunu’nun “ücretin tarifi” başlıklı 61. maddesinde “para ile temsil edilebilen menfaatler”de, ücret olarak kabul ediliyor. 
– Şirket çalışanı ya da yöneticisi, şirketle ilgili harcamaları ya da mal alımlarının bedelini, kendi banka kredi kartı ile 6-8 ay ya da 12 ay vadeli ödeyip, parasını şirketten peşin tahsil ediyorsa, ayrıca “örtülü kazanç dağıtımı” da sözkonusu olabilecek. 
Ancak, nakit puan karşılığının şirket veya işletme ile ilgili harcamalarda kullanılması halinde bu sorunlar yaşanmayacak.

BİRİKMİŞ MİLLER
Şirketin çalışanı ya da yöneticisi, şirketin bedelini ödediği uçak biletleri ile “uçuş mili” biriktirip, kendisi ve ailesi için “Bedava yurtiçi ya da yurtdışı bilet” alabiliyor.
Bu durumda, bedava alınan biletler, şirketin ödediği ücret olarak nitelendirilebilir.
Sözkonusu uygulama, yalnızca şirketler değil, şahıs işletmeleri için de söz konusu…
Burada da, kazanılan uçuş millerinin, şirketle veya ticari işletmeyle ilgili iş seyahatlerinde kullanılması halinde, sorun yaşanmayacak.

ŞİRKET KREDİ KARTI
Yukarıdaki açıklamalardan da fark edileceği gibi, kişisel banka kredi kartı ile yapılan ve deftere masraf yazılan harcamalar nedeniyle, kazanılan nakit puan ve bedava uçak biletlerine dikkat etmek gerekiyor…
Yaşanması muhtemel bu sorunların önüne geçmenin başka bir yolu daha var. O da şirket adına yapılacak harcamalarda, ödeme aracı olarak şirket kredi kartı kullanılması. 
Bu durumda, yapılan harcamalar karşılığı kazanılan nakit puanlar, şirket kredi kartına yüklenecek ve bu puanlar, şirket adına yapılacak harcamalarda kullanılabilecek ve sorun çıkmayacak.

Hürriyet Gazetesi – 29.09.2014