09.10.2014 – Apartman yöneticilerinin borçlarına kolaylık

Apartman yöneticilerinin borçlarına kolaylık


BAŞLIKTA sözünü ettiğimiz borçlar, bunların piyasaya olan borçları değil, kamuya olan borçları ile ilgili..

Torba Yasa ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bir genelgesi ile apartman, site ve işhanı yöneticiliklerinden kaynaklanan borçların, yapılandırılması ile ilgili bir düzenleme yapıldı (25 Eylül 2014 tarih ve 2014-26 Sayılı Genelge).
Aynı Genelge ve Maliye’nin tebliği ile limited şirket müdür ve ortakları ile anonim şirket eski yöneticilerinin, görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçlarını ödemeleri için sağlanan kolaylıklar da açıklanıyor.

 

APARTMANIN SGK BORCU

SGK’ya olan prim ve diğer borçlara; 31.12.2014 tarihine kadar başvuruda bulunulması koşuluyla, birikmiş faizlerin silinmesi suretiyle, enflasyona göre düşük oranlı faiz hesaplanması ve 36 ayı bulan bir vade ile “ödeme kolaylığı ve kısmi af” getirildi.
Apartman, site ve işhanı yöneticiliklerinden kaynaklanan borçlar için kat malikleri kurulunca yapılandırma başvurusunda bulunulması durumunda, ödeme planı da kat malikleri adına çıkartılabilecek.
Ancak, kat maliklerinin bir veya birkaçının, yalnızca kendi hisselerine isabet eden borçlarını, yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmaları durumunda, ayrı ayrı ödeme planı verilmeyip, kat malikleri kurulu adına bir tane ödeme planı verilecek (Genelge 7.6.3 No.lu Bölüm).

 

ŞİRKET YÖNETİCİ VE ORTAKLARI

Anonim ve limited şirketlerde, zaman zaman karşılaşılan sorunlardan biri de;
 Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin, görev yaptıkları döneme,
 Limited şirket müdürleri ve ortaklarının ise müdür ya da ortak oldukları döneme 
ait vergi ve SGK borçlarından sorumlu olmaları ile ilgili.
Bilindiği gibi, anonim ve limited şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen kamu alacaklarında; anonim şirketler için o dönemin yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde de o dönemdeki ortaklar, sermaye hisseleri oranında sorumlu olmaktadır (Bkz. 5510 Sayılı Yasa Md. 88 ve 6183 sayılı Yasa, Md.35).

 

GETİRİLEN ÇÖZÜM

SGK’nın 2014-26 sayılı genelgesine göre;
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, görev yaptıkları dönemden kaynaklanan borçları için,
Limited şirketlerde ise müdürler ve ortakların, görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için,  başvuruda bulunmaları durumunda, ödeme planı yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar için çıkartılacak (Genelge, 7.6.2 No.lu Bölüm).
Yukarıdaki genelge, SGK’nın, anonim şirket eski yönetim kurulu üyeleri ve limited şirket eski ortakları ve müdürleri için yayınladığı bir genelge. Maliye’nin Torba Yasa ile ilgili tebliğinde de Kanun kapsamındaki borçlar için benzer düzenleme var (Bkz. 27.09.2014 tarihli R.Gazete’de yayınlanan I No.lu Tebliğ’in I/D-5 bölümü). Buna göre, mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi kamu borçlusu sayılan kişiler, sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yeniden yapılandırmadan yararlanabilecekler.

Hürriyet Gazetesi – 09.10.2014