08.01.2007 – Hangi Taşıtların Vergisi Daha Az Ödenecek

Hangi Taşıtların Vergisi Daha Az Ödenecek
|Hürriyet Gazetesi| |08.01.2008|

Geçtiğimiz Cuma yayınlanan “Taşıt Vergisini Daha Az Ödeyebilirsiniz” başlıklı yazımız büyük ilgi gördü. Aracının
“kasko sigortası değerinin”, yüzde 5’inden fazla Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödediğini gören okurlarımız, daha az vergi ödeyebileceklerini öğrenince, bizi soru yağmuruna tuttular.

Okurlarımız özellikle :

1. Hangi taşıtların vergisinin daha az ödenebileceğini,

2. Geçmiş yıllarda fazla ödenen vergilerin geri alınıp alınamayacağını,

3. Araçlarının “kasko sigortası değerini” nereden ve nasıl öğrenebileceklerini soruyorlardı.

Yazıda Link Verilen Kanun, BKK, Tebliğ ve Tarifeler:

28 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği

28 Nolu Tebliğdeki Bildirim Formunu Bilgisayarınıza indirebilirsiniz

22, 24, 26 Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliğleri

2004 – 2007 arası MTV Tarifeleri

2004/6743 ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları

5035 Sayılı Kanun’un 23. Maddesi

HANGİ TAŞITLARA İNDİRİM VAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun I sayılı tarifesinde yer alan;

– Otomobil,

– Cip,

– Kaptıkaçtı,

– Arazi taşıtları,

-ve benzeri taşıtlar

için, daha az Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme olanağı var.

 

KAMYON, OTOBÜS VE TEKNEYE YOK

Taşıtın, kasko sigortası değerinin yüzde 5’inden fazla Motorlu Taşıtlar vergisi çıkan;

– Kamyon,

– Kamyonet,

– Minibüs,

– Panelvan,

– Otobüs,

– Yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler,

– Uçak ve helikopterler.

“İndirimli MTV” uygulamasından yararlandırılmıyor.

 

KASKO DEĞERİNİN % 5’İ ÖNEMLİ

Tabloda yer alan 2008 yılında ödenecek MTV, aracınızın “kasko sigortası değerinin yüzde 5’ini aşıyorsa”, bir alt tarifeden, daha düşük vergi ödeyebiliyorsunuz.

Uygulamada, her yılın Ocak ayı itibariyle, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından, taşıtın; cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak bir liste yayınlanıyor. Yetkili acentalara bildirilen bu listede yani “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alan, kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’inin, tarifedeki MTV’yi aşması durumunda, bir alt kademede ve aynı yaştaki taşıtlara isabet eden, vergi tutarı ödeniyor.

 

BAŞVURU GEREKİYOR

Ödeyeceği MTV, aracının kasko sigorta değerinin yüzde 5’ini aştığını fark eden araç sahibinin, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Başka bir anlatımla, vergi dairesi bu hesaplamayı, başvuru olmadan kendiliğinden yapmıyor.

Hemen belirtelim, araç sahiplerinin, bu uygulamadan yararlanabilmeleri için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değil.

 

YAPILACAK İŞLEMLER NE?

Yapılacak işlemler, Maliye Bakanlığı’nca, 28 No.lu MTV Genel Tebliği’nde açıklandı. Buna göre; araç sahipleri, “Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu”nu, yetkili sigorta acentasına düzenlettirecekler (28 No.lu Tebliğin tam metni ve bildirim formu örneğini bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ). Ardından, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, söz konusu formu, dilekçeye eklemek suretiyle başvuruda bulunacaklar.

Motorlu Kara Taşıtları, Kasko Değer listesi’nde yer almayan taşıtların değerleri, yetkili sigorta acentalarının başvurusu üzerine, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından, ayrıca belirleniyor.

(NOT: Okurlarımızdan Serkan Çıkış, bildirim formunu yetkili sigorta acentasından aldıktan sonra, bir dilekçe ekinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne gönderdiğini ve 2 gün içinde, aracının “kasko sigorta değeri” ile ilgili yazıyı aldığını belirtiyor).

 

KASKOYA GÖRE VERGİ HESABI

Aracın yaşı ve silindir hacmine göre, tablodaki tarifeden 2008 yılı, yıllık MTV’si bulunacak (Örneğin: araç 6 yaşında, silindir hacmi 3.001-3.500 arası ve vergisi de 4.442 YTL)

Aracın kasko  sigorta değerinin yüzde 5’ i hesaplanacak (örneğin; kasko değeri 40 bin YTL. Yüzde 5’i de 2 bin YTL)

– Buna göre, bir alt dilimdeki vergi 2.820 YTL olup, araç sahibi 1.622 YTL az vergi ödeyecek.

Yüzde 5’in bir alt kademedeki vergiden de düşük olması halinde, ikinci alt kademeye inilmiyor.

 

BİLMEYENLER NE OLACAK?

Okurlarımızdan büyük bir kısmı, “Kasko sigortası bağlantılı Motorlu Taşıtlar Vergisi” olayını, yeni öğrendiklerini, 2008 yılı için uygulayacaklarını ama 2007 ve daha önceki yıllarda, fazla ödedikleri verginin ne olacağını soruyorlar.

Okurlarımız haklı. Vergi olayı “teknik bir konu” olduğu için çok kişinin, bu konudaki gelişmeleri ayrıntıları ile bilmesi mümkün değil.

MTV’nin aracın kasko değerinin yüzde 5’ini aşamayacağına ilişkin düzenleme, 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu düzenleme, vatandaşa yazı ile bildirilmedi. İlgili vatandaşın, Resmi  Gazete’yi okuduğu varsayıldı!..

Kasko sigortası bağlantılı Motorlu Taşıtlar Vergisi  düzenlemesiyle ilgili;

– 5035 sayılı Kanun 2 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de,

– İlgili Kararnameler 23 Ocak 2004 ve 31 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazete’lerde,

– İlgili  MTV Tebliğleri de 29 Ocak 2004, 7 Ocak 2005, 27 Aralık 2005, 20 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazeteler’de yayınlandı (22, 24, 26 ve 28 No.lu MTV Tebliğleri için tıklayınız.).

 

FAZLA ÖDENEN TAŞIT VERGİSİNİ GERİ ALABİLİRSİNİZ

Otomobil, cip, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıt sahiplerinin, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarının, araçların o yıla ait kasko değerinin, yüzde 5’ini aşmaması gerekiyor. Aşıyorsa, vergilerini bir alt tarifeden, daha düşük tutarda ödeyecekler. 5035 sayılı yasa ile getirilen yüzde 5’lik kıyaslama ve buna göre vergi hesaplaması, araç sahibinin müracaatına bağlı olarak uygulanıyor.

Bu durumda olan araç sahiplerinin, ilgili vergi dairesine, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yılları ile ilgili bir “Düzeltme dilekçesi” vermeleri gerekiyor (2004-2007 MTV tarifeleri için TIKLAYINIZ.).

– Düzeltme dilekçesi ekinde; ilgili yıllarda aracınızın kasko değerine ilişkin “… yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu”nun, yetkili sigorta acentasından alınıp, ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor.

Mükellefler, beş yıllık genel zaman aşımı süresi içerisinde, düzeltme talebinde bulunabiliyorlar (VUK. Md.126). Bu nedenle, 2004-2007 yıllarında, fazladan ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin geri alınması bakımından, “süre geçmesi” gibi bir durum söz konusu değil…