Özel Nitelikteki İnşaatlarda Asgari İşçilik Uygulamasında Esas Alınacak Birim Maliyet Bedeline İlişkin Yönetmelik Değişikliği Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(15.3.2023 tarih ve 32133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) 

Madde 1- 12.5.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111. maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaat maliyetinin hesaplanmasında inşaatın bittiği tarihte yürürlükte olan; başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaat maliyetinin hesabında ise inşaatın bitirildiği yıldan önceki yıla ait yayımlanan son birim maliyet bedeli esas alınır.”

Madde 2- Bu Yönetmelik 2.6.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.