2023/1 Sayılı Genelge – 7417 Sayılı Kanunun Kurumumuz Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması