Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

TEBLİĞ

(02 Ocak 2023 tarihli ve 32061 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç Ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 11,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutan 800,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 1.1.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.