Haber Arşivi

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını...

Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  (22.03.2023 tarih ve 32140 sayılı...

2023/14 Sayılı Genelge – 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması

(20 Mart 2023 tarihinde SGK tarafından yayınlanmıştır)  2023 / 14 Sayılı Genelge - 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması  Ekleri  

Özel Nitelikteki İnşaatlarda Asgari İşçilik Uygulamasında Esas Alınacak Birim Maliyet Bedeline İlişkin Yönetmelik Değişikliği...

Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (15.3.2023 tarih ve 32133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)  Madde 1- 12.5.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan...

2023/13 Sayılı Genelge – 7438 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 95....

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 13.03.2023 Sayı : E-98547999-010.01-67161405 Konu : 7438 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 95. Madde GENELGE 2023/13 1.3.2023 tarihli...

Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı

BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI (12 Mart 2023 tarihinde GİB tarafından yayınlanmıştır) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun 12 Mart...

7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 7440                       ...

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 80) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) (09.03.2023 tarih ve 32127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)...

2023/12 Sayılı Genelge – Asgari Ücret Desteğine İlişkin

  ("08 Mart 2023 tarihinde SGK tarafından yayınlanmıştır")  2023 / 12 Sayılı Genelge - Asgari Ücret Desteğine İlişkin

Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Vergi Dairelerince Tatbik Edilmiş Olan Hacizlerin...

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO:2023/1 Tarih        : 03.03.2023 Sayı         : E-69358343-010.06 - 18959 Konu        : Tahsilat İç Genelgesi Bilindiği üzere, 6.2.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Bakanlığımızca...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Düzenlemesi Sonrası Kurumumuza Yoğun Olarak Yapılan Başvurular

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) DÜZENLEMESİ SONRASI KURUMUMUZA YOĞUN OLARAK YAPILAN BAŞVURULAR (03 Mart 2023 tarihinde SGK tarafından yayınlanmıştır) Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlarımıza...

2.500 Türk Lirasını Aşmayan Bireysel Nitelikli Kredi Sözleşmesinden Kaynaklı Borçların Tasfiyesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 7420 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GEÇİCİ 3. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN...

Elektrikli Otoda İndirimli ÖTV’ye Tabi Matrahlar Artırıldı

CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 6885                                                       Karar Tarihi: 2 Mart 2023   (3.3.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II)...

EYT Düzenlemesine İlişkin 7438 Sayılı SSGSS Kanunu ile 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair...

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7438                                                                            Kabul Tarihi: 1.3.2023   (3.3.2023 tarih...

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 70 Konusu : Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Tarihi : 2/3/2023 Sayısı :...

7438 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede...

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (01.03.2023 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir) Kanun No. 7438   ...
spot_img

Faydalı Bilgiler

Bir Konu Bir Konuk

Günün Yazarları