Yıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü

YILLAR GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
2001 Gelir Vergisi % 20-45Fon Payı % 10Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15Hayat Standardı Uygulaması Kurumlar Vergisi % 30Fon Payı %10Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 25Kâr Dağıtılmışsa Gelir Stopajı ve Fon Payı % 16,5İndirim ve İstisna Kazançlarda Gelir Stopajı ve Fon Payı  19,5
2002 Gelir Vergisi % 20-45Fon Payı % 10Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15  Kurumlar Vergisi % 30Fon Payı %10Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 25Kâr Dağıtılmışsa Gelir Stopajı ve Fon Payı % 16,5İndirim ve İstisna Kazançlarda Gelir Stopajı ve Fon Payı  % 19,5
2003 Gelir Vergisi % 20-45Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 20  Kurumlar Vergisi % 30Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 30Kâr Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 10Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2004 Gelir Vergisi % 20-45Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 20  Kurumlar Vergisi % 33Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 33Kâr Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 10Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2005 Gelir Vergisi % 20-40Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 20 Kurumlar Vergisi % 30Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 30Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 10Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
 2006-2017  Gelir Vergisi % 15-35Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15 Kurumlar Vergisi % 20Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 20Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 15Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2018   Gelir Vergisi % 15-35 Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15  Kurumlar Vergisi % 22 Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 22 Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 15 Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2019-2020  Gelir Vergisi % 15-40 Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15  Kurumlar Vergisi % 22 Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 22 Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 15 Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2021  Gelir Vergisi % 15-40 Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15  Kurumlar Vergisi % 25 Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 25 Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 15 Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2022  Gelir Vergisi % 15-40 Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15  Kurumlar Vergisi % 23 Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 23 Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 10 Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8
2023  Gelir Vergisi % 15-40 Geçici Vergi Üçer aylık dönemlerde % 15  Kurumlar Vergisi % 20 Geçici Vergi Üçer Aylık Dönemlerde % 20 Kar Dağıtılmışsa Gelir Stopajı % 10 Eski Hükümlere Göre Yararlanılan Yatırım İndirimi Stopajı % 19,8