Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2022’den itibaren (TL) 1.1.2023’den itibaren (TL) 1.1.2022’den itibaren (TL) 1.1.2023’den itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 320,00 700,00 170,00 370,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 190,00 420,00 95,00 210,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 95,00 210,00 43,00 95,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 43,00 95,00 25,00 55,00
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 25,00 55,00 12,00 26,00
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 12,00 26,00 6,80 15,00
USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2021’den itibaren (TL) 1.1.2022’den itibaren (TL) 1.1.2021’den itibaren (TL) 1.1.2022’den itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 240,00 320,00 130,00 170,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 140,00 190,00 70,00 95,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 70,00 95,00 32,00 43,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 32,00 43,00 19,00 25,00
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 19,00 25,00 9,00 12,00
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 9,00 12,00 5,00 6,80
USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2020’den itibaren (TL) 1.1.2021’den itibaren (TL) 1.1.2020’den itibaren (TL) 1.1.2021’den itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 220,00 240,00 120,00 130,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 130,00 140,00 67,00 70,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 67,00 70,00 30,00 32,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 30,00 32,00 18,00 19,00
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 18,00 19,00 8,50 9,00
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 8,50 9,00 4,70 5,00
USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2019’dan itibaren (TL) 1.1.2020’den itibaren (TL) 1.1.2019’dan itibaren (TL) 1.1.2020’den itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 180,00 220,00 98,00 120,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 110,00 130,00 55,00 67,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 55,00 67,00 25,00 30,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 25,00 30,00 14,80 18,00
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 14,80 18,00 7,00 8,50
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 7,00 8,50 3,90 4,70
USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2018’den itibaren (TL) 1.1.2019’den itibaren (TL) 1.1.2018’den itibaren (TL) 1.1.2019’den itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 148,00 180,00 80,00 98,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 90,00 110,00 45,00 55,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 45,00 55,00 21,00 25,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 21,00 25,00 12,00 14,80
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 12,00 14,80 5,70 7,00
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 5,70 7,00 3,20 3,90
USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2017’den itibaren (TL) 1.1.2018’den itibaren (TL 1.1.2017’den itibaren (TL) 1.1.2018’den itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri 130,00 148,00 70,00 80,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 80,00 90,00 40,00 45,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 40,00 45,00 19,00 21,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 19,00 21,00 11,00 12,00
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 11,00 12,00 5,00 5,70
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 5,00 5,70 2,80 3,20