SGK Gecikme Zammı Oranları

SGK GECİKME ZAMMI ORANLARI (Aylık) (1 EKİM 2008’DEN İTİBAREN TÜM SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI İÇİN)
Ay/Yıl 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Ocak 1,21 1,79 0,85                              
Şubat 1,21  1,49 0,85                              
Mart 1,21  1,70                               
Nisan 1,21  1,71                                
Mayıs 1,40 1,86                                
Haziran 1,44 1,84                                
Temmuz 1,46  1,84                                
Ağustos 1,46  1,84                                
Eylül 1,43  1,16                                
Ekim 1,43  1,16                                
Kasım 1,35  1,16                                
Aralık 1,35 1,16                                
Not: Gecikme cezası ve zammının hesaplanmasında ayrıntılı bilgi için SGK’nın 18.06.2020 tarih ve 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesine bakınız.
Süresi içinde ve tam olarak ödenmeyen Kurum alacaklarından ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için 1 Mayıs
2010 tarihine kadar % 3, bu tarihten itibaren % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin
bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı yukarıda belirtilen oranlarda gecikme zammı hesaplanır.
SGK GECİKME ZAMMI ORANLARI (Aylık) (1 EKİM 2008’DEN İTİBAREN TÜM SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI İÇİN)
Ay/Yıl 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ocak   1,91 1,49 1,10 1,56 1,26 1,26 0,64 0,57 0,87 0,50 0,81 0,63 0,89 0,87 1,06 1,46 0,82
Şubat   1,81 1,36 1,10 1,45 1,30 1,17 0,64 0,65 0,75 0,47 0,89 0,67 0,88 0,90 1,05 1,48 0,81
Mart   1,84 1,32 1,09 1,52 1,35 1,12 0,67 0,71 0,76 0,46 0,90 0,67 0,88 0,92 1,05 1,53 0,88
Nisan   1,75 1,33 1,09 1,47 1,41 1,05 0,70 0,71 0,79 0,53 0,79 0,72 0,88 0,92 1,05 1,53 0,80
Mayıs   2,13 1,34 1,17 1,45 1,50 0,92 0,76 0,67 0,76 0,41 0,70 0,79 0,75 0,92 1,05 1,95 0,66
Haziran   2,05 1,22 1,40 1,43 1,64 0,96 0,70 0,72 0,76 0,55 0,67 0,81 0,75 0,89 1,46 1,82 0,67
Temmuz   1,97 1,25 1,64 1,36 1,57 0,88 0,66 0,71 0,76 0,68 0,67 0,81 0,73 0,92 1,46 1,59 0,76
Ağustos 2,77 1,87 1,25 1,56 1,43 1,46 0,76 0,64 0,70 0,65 0,80 0,76 0,87 0,73 0,92 1,65 1,19 0,76
Eylül 2,35 1,91 1,16 1,61 1,41 1,44 0,73 0,63 0,62 0,58 0,80 0,74 0,87 0,69 0,94 1,88 1,18 0,76
Ekim 2,16 1,73 1,14 1,67 1,27 1,57 0,61 0,61 0,67 0,58 0,62 0,71 0,88 0,69 0,98 1,88 1,11 0,76
Kasım 2,12 1,73 1,11 1,59 1,26 1,63 0,68 0,61 0,84 0,48 0,71 0,71 0,82 0,79 0,98 1,51 0,97 0,76
Aralık 2,07 1,75 1,11 1,63 1,28 1,43 0,72 0,62 0,84 0,47 0,71 0,71 0,82 0,79 0,98 1,51 0,90 0,76
Not: Gecikme cezası ve zammının hesaplanmasında ayrıntılı bilgi için SGK’nın 18.06.2020 tarih ve 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesine bakınız.
Süresi içinde ve tam olarak ödenmeyen Kurum alacaklarından ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için 1 Mayıs
2010 tarihine kadar % 3, bu tarihten itibaren % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin
bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı yukarıda belirtilen oranlarda gecikme zammı hesaplanır.