2023 ŞUBAT AYI VERGİ TAKVİMİ

ŞUBAT 2023 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

7 Şubat 2023 Salı

Ocak 2023 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Şubat 2023 Perşembe

16-31 Ocak 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Şubat 2023 Cuma

16-31 Ocak 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Şubat 2023 Çarşamba

Ocak 2023 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Alkolsüz İçecekler, Alkollü İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Şubat 2023 Pazartesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

2023 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisi Beyanı

24 Şubat 2023 Cuma

1-15 Şubat 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Şubat 2023 Pazartesi

1-15 Şubat 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödenmesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisi Beyanı ve Ödemesi

28 Şubat 2023 Salı

Ocak 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

2023 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi

7256 s. Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 13. Taksit Ödemesi

7326 s. Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 9. Taksit Ödemesi