2023 OCAK AYI VERGİ TAKVİMİ

OCAK 2023 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

9 Ocak 2023 Pazartesi

Aralık 2022 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ocak 2023 Salı

16-31 Aralık 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

16-31 Aralık 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

16 Ocak 2023 Pazartesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin  (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Alkolsüz İçecekler, Alkollü İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Aralık 2022 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Ocak 2023 Cuma

Aralık 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2022 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Ocak 2023 Salı

1-15 Ocak 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Ocak 2023 Çarşamba

1-15 Ocak 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Ocak 2023 Perşembe

Aralık 2022 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödenmesi

Ekim-Aralık 2022 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

Ekim-Aralık 2022 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

30 Ocak 2023 Pazartesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim-Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

31 Ocak 2023 Salı

Aralık 2022 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödemesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Aralık 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2022 Dönemi Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Ekim-Aralık 2022 Dönemi Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Diğer Mükellefler)

Ekim-Aralık 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı ve Ödemesi

2023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2023 Yılında Kullanılacak 2022 Yılı Ticari Defterlerine Noter Ara Tasdiki

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı

Yıllık Harçların Ödenmesi

7256 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu 13. Taksit Ödemesi

7326 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu 9. Taksit Ödemesi