Yaklaşım Mart 2023 Sayısı Çıktı

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan dergimizin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları:

VERGİ – MUHASEBE
Nuri DEĞER KDV'de İade Hakkı Doğuran İşlemler
Mustafa ÇOLAK
Haldun DARICI Vergi Performansı
Altar Ömer ARPACI İktisadi Kamu Kuruluşları Neden Kurumlar Vergisi Mükellefidirler
Levent BAŞAK Almanya Anlaşmasına Göre Almanya’da Mukim Gerçek Kişilerce 2022 Takvim Yılında Hisse Senetlerinden Elde Edilen Temettü Gelirlerinde Vergilendirme Esasları
Hasan Basri CAN Tarımsal Arazilerin Mirasçılar Arasında Devrinde Tapu Harcı Muafiyeti
Mehmet FİL- Nimet FİL Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri Kimler Aracılığı ile Depremzedelere Ulaştırılırsa En Çok Vergisel Avantaj Sağlar
Murat ÖZDEMİR Sitelerde Hizmet Alımı ile Yönetim Faaliyetlerine İlişkin Ödemelerin Vergisel Durumu
Yasin KULAKSIZ İş Kazalarına Karşı Personelin Sigorta Ettirilmesi Maksadıyla Yapılan Ödemelerin Giderleştirilmesi
Ufuk ÜNLÜ Limited Şirketlerin Ortak ve Kanuni Temsilcileri Hakkında Şirket Borcu Nedeniyle Amme Alacağının Korunması
Salih ÇALAL Sermaye Şirketinin Şahıs İşletmesine Dönüştürülmesinde Vergisel Uygulamalar
Mehmet YÜCEL  2022 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinden Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler
Bilal SIRÇA Konaklama Vergisinde Özellikli Hususlar
Ertan AYDOĞAN Engelli Bireylerin Araç Alımı ve Bina Vergisi Ödemelerinde Özellik Arz Eden Durumlar
Fırat İNSEL GMSİ Beyanlarında Özellikli Durumlar
Ferhat FAHRAN   Ortaklar Açısından 2023 Yılında Kâr Dağıtımının Cazibesi
Özkan AYKAR 2022 Takvim Yılı Değer Artışı Kazançlarının Vergilendirilmesi
Onur ŞAHİN - Ahmet ALTUNKUŞ Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması
Yüksel GÜNEŞ 2022 Takvim Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İradlarının Beyanı
Mustafa ALPASLAN & Elif CANKURT Diğer Ücretlerde Tarh Zamanı Şubat Ayıdır
Gülşah ACAR 2023 Yılında Hayatımıza Giren “Konaklama Vergisi” Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Ertuğrul KILIÇ Alınan Deprem Vergisi, Çekmeyen Telefonlar, Haberleşme Hakkı
SOSYAL GÜVENLİK - İŞ HUKUKU
Akın ŞİMŞEK 2023 Yılı İlk Yarısında Alt Sınır Emekli Aylığı ve Uygulama Esasları
Mahmut ÇOLAK İş Göremezlik Raporu Almayı Alışkanlık Haline Getiren İşçileri Bekleyen Riskler
Mustafa İTİŞKEN 2023 Yılı Asgari Ücret Desteği (Yararlanmaya İlişkin Şartlar, Usül Ve Esaslar)
Sevgi ÜVEDİ Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye Ve Şanlıurfa İllerinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Prim Ödeme Yükümlülüklerinin Ertelenmesi
Fahrettin YÜKSEK İhale Konusu veya Özel Sektör Tarafından Tekrar Verilen İşlerde SGK Dosyası Tescil Edilmeden Aynı Dosya Üzerinden İşlem Tesisinin Esasları
Serdar ADAY 5510 Sayılı Kanunun-4/1-(A) Bendi Kapsamında Primlerini Kendileri Ödeyen Sigortalıların Prime Esas Aylık Kazançlarının Alt ve Üst Sınırları ile Ödenecek Prim Tutarları
Murat ARAZ Özel Bina İnşaatlarında İlişiksizlik Belgesi
Mustafa CENGİZ Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malûl Çocuğu Bulunan Anneler İçin Sağlanan Erken Emeklik Durumu
Bünyamin ESEN 6 Şubat Büyük Depreminde İş Kazalarının Bildirimine Dikkat!
Arif TEMİR Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal Kararnamesi Kapsamında Olan 10 İlde İşçi Çıkarma Yasağı, Kısa Çalışma Ve Nakdi Ücret Desteği Uygulaması
Erol GÜNER İşçinin Hatırlatıldığı Halde Görevini Yerine Getirmemesi
Cumhur Sinan ÖZDEMİR  Fazla Çalışma Halinde Ara Dinlenmesi Süresi
Ahmet AĞAR 1 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Bazı Mesleklerde Çalışanlara Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirildi
ÖZEL – DİĞER
Soner ALTAŞ Limited Şirket Müdürleri Birbirlerini İbra Edebilirler Mi?
Özdem SATICI TOPRAK Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Müzakereye Katılma Yasağı
Mustafa YAVUZ 6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olma Ölçütleri
Erkan KAYMAZLAR Depremzedeler İçin Yardım Toplama Usulleri Ve Cezaları
HUKUK
Hamit TİRYAKİ Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davalarında Çocukların Anne/Babaya Destek Olduklarına İlişkin Karine
Çetin SONKAYA Yabancı Unsurlu İş İlişkilerine Uygulanacak Hukukun Taraflarca Belirlenmesi