Evlenme yardımı

Babam, banka emekli sandığından emekliydi. 1995 yılında vefat etti. Annem, ablam ve bana dul/yetim maaşı bağlandı. 1997 Kasım ayında yetim maaşı aldığım bankada çalışmaya başladım ve yetim maaşım kesildi. 1998 Haziran ayında başka bir bankaya geçiş yaptım. 1999 Aralık ayında evlendim. Ablam 1998 yılında çalışma hayatına başladı ve maaşı kesildiği halde 2000 yılında evlendiğinde evlilik yardımı adı altında bir para aldı. Ben de aynı yılda işe girmeme ve 1999 Aralık ayında ablamdan önce evlenmeme rağmen bana evlilik yardımı yapılmadı. Bunun nedeni nedir? Geriye dönük evlilik yardımı talep edebilir miyim?

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine göre kurulan banka emekli sandıkları, personeli ile eş ve çocukları için 506 sayılı Kanun’da belirtilen yardımlardan az olmamak üzere kuruluş senetlerinde yer alan yardımları sağlarlar.

Evlendiğiniz tarihte yürürlükte olan 506 sayılı Kanun’a göre evlenme yardımı, sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocuklarına evlenmeleri halinde ödeniyordu. Evlendiğiniz tarih öncesinde çalışmaya başlamış olmanız nedeniyle yetim aylığınız kesilmiş olduğundan, diğer bir deyişle evlendiğiniz tarihte yetim aylığı almıyor olduğunuzdan evlenme yardımına hak kazanamıyorsunuz.

Ablanızın durumunu bilemem. Zira çalışırken evlendi ise evlilik öncesinde çalışmaya başladığında yetim aylığı kesilmiş olmalı. Bu durumda da evlenme ödeneğine hak kazanamaz.

Diğer yandan, bir an için evlenme yardımına hak kazandığınızı kabul etsek bile, zamanaşımı nedeniyle bugün için talep hakkınız olmazdı.

Mirasın reddi dul aylığı almaya engel değil

Eşim 3 Ocak’ta vefat etti. Kamudan işçi emeklisiydi. Banka borçlarından dolayı reddi miras yaptım. Dul maaşı alıyorum. Bana “etkilenmez maaşı alırsın” dediler. Yine de içimde korku oluştu dul maaşım kesilirse diye. Tatmin olmak için size de sormak istedim.

Eşlerden birinin vefatı halinde, sağ kalan eşin (kadın/erkek fark etmez) mirası reddetmesi, vefat eden eşinden dul aylığı bağlanmasına engel değil. Bağlanacak dul aylığı da haczedilemez. Aynı durum hak sahibi olan kız çocuğu için de geçerlidir. O da mirası reddettiğinde, babasından yetim aylığı bağlanır ve bağlanan bu aylık haczedilemez. İçiniz rahat olsun, mirası reddetmeniz eşinizden aylık bağlanmasına engel olmadığı gibi, bağlanan aylığın kesilmesine de neden olmaz.Sözcü Gazetesi – 28.03.2022