16 Ağustos 2019 Cuma

SSK’dan emekli olacağımdan Bağ-Kura prim ödemeyebilir miyim?

Yazarın Tüm Yazıları


Soru: 8 Aralık 1971 doğumluyum. 12 Ekim 1988 sigorta girişimle SSK’ya 6300 gün prim ödemem var. 5 Kasım 2016’da şahıs firması açtım ve Bağ-Kurlu oldum. Bağ-Kura başvuru yaparak, SSK üzerinden emekli olmak için yaşımın dolmasını beklemek istediğimi ve Bağ-Kura prim ödemek istemediğimi belirterek, artık Bağ-Kura prim ödemeyebilir miyim?

Ümit İŞGÖREN

Cevap: Maalesef ticari faaliyetinize devam ettiğiniz sürece Bağ-Kura prim ödemek zorundasınız. Faaliyetine son vermeniz veya bir başka işyerinde sigortalı çalışarak SSK’ya prim ödemeniz halinde, Bağ-Kura prim ödemeyebilirsiniz.

 

18 yaş altı astsubay sınıf okulu süresi hizmetten sayılmıyor

Soru: Astsubay sınıf okulunda 18 yaş altında geçen süremin emeklilikte geçerli hizmet sayılması için SGK’ya başvurdum. 18 yaşımı doldurmadan mahkemeden aldığım kazai rüşt kararım da bulunuyor. SGK 18 yaşın altında geçen okul süremin hizmetten sayılmayacağını bildirdi. İnternetten araştırdığıma göre bu konuda davaları kişiler kazanıyormuş. Ben de dava sonuçlarından yararlanmak için dava mı açmam lazım yoksa herkese uygulanıyor mu?

SİNAN

Cevap: Astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altında geçen öğrencilik sürelerini SGK hizmet olarak kabul etmiyordu. Bu konularda açılan davalar; bazı mahkemelerde kişiler lehine, bazı mahkemelerde de kişiler aleyhine sonuçlanıyordu. Bu farklı mahkeme kararları neticesinde üst mahkemelerce de farklı onama kararları çıkmaya başlamıştı. Bu kapsamda bölge idare mahkemelerince verilen kararlar arasındaki aykırılığın giderilerek içtihadın birleştirilmesi istenmiştir. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 25 Temmuz 2019 ve 30842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.12.2018 tarih ve Esas: 2018/1,  Karar: 2018/4 sayılı kararı ile de içtihadın bu sürelerin hizmetten sayılmasının uygun olmadığını içeren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesinin 18.01.2018 tarih ve E:2017/11161, K:2018/73 sayılı kararı doğrultusunda birleştirilmesine karar verilmiştir.

Kaza-i rüşt kararı almış olmanız da durumu da değiştirmez. Çünkü kaza-i rüşt kararı bir mesleğe başlama için gerekli olup okul süresini kapsamaz. Sonuç olarak bundan böyle mahkeme kararları da bu yönde çıkacağından dava açsanız da kazanmanız mümkün değil.

 

Kıdem tazminatı alarak ayrılmak için 7000 gün prim lazım

Soru: 33 yaşındayım. Sigorta girişim 2004’de olup 4160 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim?  8 seneden beri aynı işyerinde çalışıyorum. Kendi isteğimle işten çıksam tazminat alabilir miyim? 

Mustafa CAL

Cevap: Emekli olmak için; 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 2840 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 340 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 4500 güne tamamlamanız şartıyla, yine 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün. İşinizden kdıem tazminatı alarak ayrılamazsınız. Çünkü işinizden kıdem tazminatı alarak ayrılmam için primi 7000 güne tamamlamanız gerek.


Posta Gazetesi - 15.08.2019
Ekrem SARISU