4 Mayıs 2021 Salı

Tam kapanmaya ince ayar geldi

Yazarın Tüm Yazıları


Covid-19 ile mücadelede duyulan ihtiyaç üzerine Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den başlamak üzere mevcut planlamada 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar sürmek üzere "Tam Kapanma" uygulamasına geçilmişti. Diğer bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de duyulan ihtiyaç üzerine tam kapanmaya geçildi ve istisna kapsamında olan işyerleri dışında tüm işyerleri kapalı olacaktır.

Ancak bir yandan işletmede üretimini devam ettirmek isteyenler varken diğer tarafta da muafiyet kapsamında olmayanların farklı yöntemlerle yasağı delme çabalarını görüyoruz.

Hepimizin sağlığı ve güvenliği için kurallara uyulması ve kapsamda olmayan işletme çalışanlarının veya kapsamda olmasına rağmen evden çalışabilecek olanların tam kapanma/pandemi döneminde mümkün oldukça evden çalışmasında fayda var.

İçişleri Bakanlığı süreci kolaylaştırmak ve suistimalleri önlemek adına e–devlet üzerinden başvuruları almaya ve görev yazısı üretmeye başladı. Sistemde sorun yaşayan işverenlerin ve çalışanların da mağdur olmaması için muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatıldı. Ayrıca işverenlere ve şirket yöneticilerine de e-devlet üzerinden çalışma izni görev belgesi düzenlenebilecek. Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkânı olmayan;

- İşyeri sahipleri (Şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri gibi),

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar (eski tabirle Bağ-Kur'lular),

Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları (506 sayılı Kanunun Ek 20'inci maddesi kapsamında olan sigortalar,

gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyon Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca tamamlanmış bulunmaktadır.

Ancak sistemde bir sorun yaşanmaması için eski görev belgelerinin geçerlilik süresi de uzatılmış bulunmaktadır.

ÜRETİM, İMALAT, TEDARİK VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliğinin sağlanması amacıyla bazı işyerlerinde çalışan kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Aynı zamanda bu yerlerde çalışanlar sokağa çıkıp işe gidebilecek, eve dönebilecektir. Bu kapsamda üretimde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevliler tespit edilmiştir. Söz konusu istisnaların sadece işyeri adresi ile ikamet adresi arasında geçerli olduğu, çalışanın izin belgesi olsa dahi bu adresler dışında başka yere gitmesi sırasında denetime takılması halinde idari para cezası yaptırımı uygulanabileceği özellikle dikkate alınmalıdır.

Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla 29.04.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile,

E­başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasına,

Ek'te belirtilen yeni oluşturduğumuz çalışma izni görev belgesi formuna,

dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

CEZASI VAR

Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e­başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgeleri rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgeleri ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacak ve çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirilecek.

Gerek İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu, gerek Bakanlık personeli ve emniyet güçlerimiz bu zorlu süreçte bir yandan terör örgütleri ve teröristlerle mücadele ederken öte yandan da Covid-19 ile verilen mücadeleye katkıları dikkate alındığında herkesin duyarlı, sağduyulu ve özverili olması gerektiği açıktır.

 


www.resulkurt.com - 04.05.2021

  • Mevzuatta Son Çıkanlar