26 Şubat 2021 Cuma

Bölgesel teşvikte uzatma geldi

Yazarın Tüm Yazıları


Uzun bir süredir ekonomik kalkınma ve bölgesel istihdama destek sağlanması amacıyla sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanmaktadır. İlave 6 puanlık teşvik 29.5.2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe girmişti.

6486 sayılı ilave 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Primi Teşviki; Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı çizelgede yer alan illeri kapsayarak, bölgesel gelişmişliğin önüne geçip personel maliyetlerinde indirim sağlamak üzere uygulanmaktadır.

SGK’ya vadesi geçmemiş prim, işsizlik, gecikme cezası, idari para cezası borcu olmayan özel sektör iş yerleri teşvikten yararlanırken Türkiye genelinde e borcu yoktur uygulaması gerekmektedir. 6486 Sayılı Kanun teşvikinden yararlanabilen işletmeler, bildirdikleri (SPEK) tutar üzerinden %5’e ilave asgari ücretin alt sınırı üzerinden %6 indirim avantajından yararlanabilmektedirler.

Aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilecektir. Teşvik kapsamındaki iller veya ilçelerden birisinde faaliyet gösteren işyerleri aşağıdaki şartları sağlamaları durumunda yararlanabilmektedir. Buna göre;

- SGK Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması,

- Türkiye genelinde e borcu yoktur aktivasyonu yapılmış olması,

- SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin/MUHSGK Beyannamesinin yasal sürede verilmesi,

- Tahakkuk eden cari ay primlerinin Hazine’ce karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

***

Uzatma kararı

Bilindiği üzere 23.02.2020 tarihli ve 31048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.02.2020 tarihli ve 2137 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Karar ile (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan illerde faaliyet gösterip beş puanlık Hazine indiriminden yararlanan işyerlerinin 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile bildirilen sigortalılardan dolayı söz konusu 6 puanlık ilave prim teşvikinden 31.12.2019 tarihi itibarıyla sona eren yararlanma süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Dolayısıyla ilave 6 puanlık sigorta primi teşvikinden yararlanma süresi 31.12.2020 tarihinde sona ermesi gerekmekteydi. Ancak: 24 Şubat 2021 Tarih ve 31405 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6486 bölgesel teşvikten, (ilave 6 puanlık sigorta primi teşvikinin) yararlanma süresi 31.12.2021 tarihine kadar bir kez daha uzatılmıştır.

***

İlave 6 puanlık teşvik uygulanan iller

Söz konusu teşvik 3 listede yer alan illerde (ve 2 ilçede) uygulanmaktadır.

(I) sayılı liste;

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elâzığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak illeri yer alırken,

(II) sayılı liste;

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat yer alırken,

(III) sayılı liste;

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Gökçeada-Bozcaada ilçeleri yer almaktadır.

 

www.resulkurt.com - 26.02.2021

  • Mevzuatta Son Çıkanlar