30 Ağustos 2019 Cuma

Şirketlerin emeklilik sandıkları tarafından bağlanan kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi

Yazarın Tüm Yazıları


Banka ve sigorta şirketi emeklilik sandıkları tarafından bağlanan kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi

 

Yurtdışı borçlanmasıyla ilgili 7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte yurt dışında geçen hizmet sürelerinin borçlanılmasına yönelik önemli değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu anlamda başta borçlanma tutarının artırılması ve sigortalılık sürelerinin Bağ-Kur (4/b) kapsamında sayılması olmak üzere yurt dışı borçlanmasına ilişkin olarak 7186 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeler kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından (1 Ağustos 2019) itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Yapılan bir diğer düzenleme ile yurtdışı süreleri 1/8/2019 (dahil) tarihinden itibaren 4/b kapsamında değerlendirileceğinden, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklarca yurt dışı borçlanması yapılmayacaktır.

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler Şekerbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Sınai Kalkınma Bankası, İş Bankası, İmar Bankası, Fortisbank, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Esbank, Anadolu Anonim Türk Sigorta, Genel Sigorta, Şeker Sigorta, Milli Reasürans, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği personeli için kurulmuş bulunan sandıklar, bu kurumlarda çalışanların emeklilik ve sağlık ile ilgili hizmetlerini karşılamaktadır. Buralarda çalışanların sosyal güvenlik primleri SGK yerine bu sandıklara yatırılmaktadır.

 

Buna göre banka ve sigorta şirketleri emekli sandıklarınca bağlanmış olan kısmi aylıkların tam aylığa dönüştürülmesine ilişkin işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir:

 

• Yurtdışı hizmet borçlanma talebini alan birim, kısmi aylığı bağlayan sandıktan ilgilinin yurt dışı çalışma süreleri ile sandık aylık bağlama kararının gönderilmesini ve sandık hizmetlerinin GESAK (Geçici 20 nci Madde Sandıkları Tescil ve Hizmet Kayıt Programı) programına işlenmesini talep edecektir.

 

• Yurtdışı hizmet borçlanmasını gerçekleştirecek birim, gerekli bilgi ve belgelere göre borçlanma işlemini tamamlayacaktır. Yapılacak borçlanma işlemi sonucu aylığın bağlanacağı statü birim tarafından belirlenecektir. Ancak, aylığın bağlanması gereken statüye göre tam aylığa hak kazanılamaması durumunda borçlanma işlemi gerçekleştirilmeyerek talep sahibine ve ilgili sandığa tam aylığa yetecek süre bulunmaması nedeniyle borçlanma talebinin reddedildiği bilgisi verilecektir.

 

• Sandıklar tarafından bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma sonucunda tam aylığa dönüştürülmesi de ilgili sandıklarca gerçekleştirilse dahi, borçlanma işlemleri gerekli bilgi ve belgelere göre SGK tarafından gerçekleştirilecektir. Borçlanma tutarının ödenmesini takiben bağlanan kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi için borçlanılan yurt dışı süreleri ve borç ödeme tarihi borçlanmayı gerçekleştiren birim tarafından ilgili sandığa bildirilecektir. Sandık tarafından tam aylığa dönüştürülme işlemi gerçekleştirilecektir.

 

• Sandıklar tarafından bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma sonucunda tam aylığa dönüştürülmesi 4/b kapsamında yapılacaksa borçlanma işlemleri gerekli bilgi ve belgeler esas alınarak Kurumca gerçekleştirilecektir. Borçlanma tutarının ödenmesini müteakip sandık tarafından bağlanan kısmi aylığın kesilmesi ve tam aylık bağlanması için dosya muhteviyatının gönderilmesi ilgili sandıktan talep edilecektir.

 

www.resulkurt.com - 30.08.2019
  • Mevzuatta Son Çıkanlar