17 Mayıs 2019 Cuma

Milli müsabakalara katılan amatör sporculara vergi avantajı

Yazarın Tüm Yazıları


Esasen çalışanlara yapılan ödemelerden gelir vergisi kesilmesi gerekmektedir. Ancak bazı gruplara veya bazı kazançlara istisna/muafiyet tanınmak suretiyle vergi avantajı sağlanarak net gelirler arttırılmaktadır.

 

Vergi İstisnası Esas itibariyle vergiye tabi olması gereken bir olay ya da gelirin tümünün ya da bir kısmının vergi dışı bırakılmasıdır. Vergi muafiyeti kişi ve gruplara uygulanırken, istisna ise vergi konusu ile ilgilidir. Muafiyet tamamen uygulanmama anlamına gelirken, istisna olaydan ayrı tutma anlamındadır.

 

Özellikle vergi istisnası ve muafiyeti kanunlar tarafından belli çerçeveler çizilerek sadece özel durumlar için hayata geçirilmiştir. Bunlardan birisi de milli müsabakalara katılan amatör sporculara vergi istisnası sağlanmasıdır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre amatör sporcu olan hizmet erbabı için her yıl milli müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi kaydıyla asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla gelir vergisi istisnası uygulanacağı düzenlenmiştir.

 

Düzenlemeye göre “Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran iş yerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl milli müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi kaydıyla bu amatör sporculara ödenen ücretler asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla” vergiden istisna edilmiştir.

 

Hem engelli indirim hakkına sahip olan hem de milli sporcu olan hizmet erbabı hakkında gelir vergisi istisnasından ne şekilde yararlanılacağına dair Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özelge talep edilmiştir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, konuyla ilgili olarak 19 Nisan 2019 tarihli ve 141873 esas numaralı özelgesinde milli müsabakalara katılmakla beraber, üçüncü derece engellilik indiriminden yararlanan personelin ücret istisnasından nasıl yararlanacağını şöyle açıklamıştır;

147 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre amatör sporcular için vergi istisnasının uygulanabilmesi için, amatör sporcunun milli müsabakaya katıldığının her yıl belgelendirilmesi ve ödenen ücretin de asgari ücretin iki katını aşmaması gerekir. Buna göre milli müsabakalara iştirak eden personellerin elde etmiş olduğu ücretin, asgari ücretin iki katını aşması halinde söz konusu istisnadan yararlanması mümkün değildir.

 

Özelgeye konu edilen personel, amatör sporcu olmakla birlikte müsabakalara katıldığını belgelemiştir. İş yerinde kendisinden başka sporcu olmadığı da beyan edilmiştir. Ancak aylık brüt ücreti asgari ücretin brüt aylık tutarının iki katını aştığından sporcu personele sağlanan vergi istisnasından yararlanamamıştır. Buna karşın personelin üçüncü derece engelli indirimi hakkından yararlanmasında sakınca bulunmamaktadır.

 


www.resulkurt.com - 17.05.2019
  • Mevzuatta Son Çıkanlar