TEBLİĞ

 

(02 Ocak 2022 tarihli ve 31707 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 17,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutan 555,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Eklenme Tarihi : 03 Ocak 2022 10:01