CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(15 Temmuz 2021 Tarihli ve 31542 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 4298

Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Temmuz 2021

 

14.7.2021 TARİHLİ VE 4298 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların vergi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

45

0,4386

0,5863

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

45

0,4386

0,5863

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

45

0,4386

0,58632402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

45

0,4386

0,5863

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 


Eklenme Tarihi : 15 Temmuz 2021 13:07