CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(14 Temmuz 2021 Tarihli ve 31541 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 4273

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21. maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9.12.1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 96. maddesinin (C) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

13 Temmuz 2021

 

13.7.2021 TARİHLİ VE 4273 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 9.12.1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 1. maddesinde yer alan "31.7.2021" ibaresi "31.5.2022" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

16/12/1997

23202 (Mükerrer)

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

23/12/2020

31343

2/6/2021

31499

 

 


Eklenme Tarihi : 14 Temmuz 2021 09:07