CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(02 Haziran 2021 Tarihli ve 31499 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 4063

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12.1.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 12.1.2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddeleri gereğince karar verilmiştir.

1 Haziran 2021

 

1.6.2021 TARİHLİ ve 4063 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 12.1.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2. maddesindeki "31.5.2021" ibaresi "31.7.2021" şeklinde değiştirilmiştir,

MADDE 2- 12.1.2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2. maddesindeki "31.5.2021" ibaresi "31.7.2021" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karar, 1.6.2021 tarihinden 31.7.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 02 Haziran 2021 12:06