CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(02 Haziran 2021 Tarihli ve 31499 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 4061

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21. maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9.12.1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 96. maddesinin (C) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

1 Haziran 2021

1.6.2021 TARİHLİ VE 4061 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 9.12.1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 1. maddesinde yer alan "31.5.2021" ibaresi "31.7.2021" şeklinde değiştirilmiştir

MADDE 2- Bu Karar 1.6.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

16.12.1997

23202 (Mükerrer)

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

23.12.2020

31343

 

 


Eklenme Tarihi : 02 Haziran 2021 12:06