CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 3929

Ekli "Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

29 Nisan 2021

 

ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararın 3. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan "3 ay" ibareleri "4 ay" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 


Eklenme Tarihi : 30 Nisan 2021 09:04