CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(04 Şubat 2021 Tarihli ve 31385 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 3491

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun 94. maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 15. ve 30. maddeleri gereğince karar verilmiştir.

3 Şubat 2021

 

3.2.2021 TARİHLİ VE 3491 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12.1.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3. 42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 5,"

MADDE 2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12.1.2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1- Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılma yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden % 5,"

MADDE 3- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde yer alan vergi kesinti oranları hakkındaki 12.1.2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1- Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden %5,"

MADDE 4- Bu Karar, yayımını izleyen ayın başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.Eklenme Tarihi : 04 Şubat 2021 09:02