KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

SİRKÜLERİ

2020/1

Tarih : 09.07.2020

Sayı  : KVK-54/2020-1 / Yatırım İndirimi - 40

Konu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

İlgili olduğu maddeler: VUK Mük. Md. 298, KVK Md. 32/A, GVK Geç. Md. 69

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

 


Eklenme Tarihi : 20 Temmuz 2020 10:07