(02 Ekim 2019 Tarihli ve 30906 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 1592

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Ekim 2019


Eklenme Tarihi : 02 Ekim 2019 09:10