SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENELGELERİ2022 / 01 Sayılı Genelge - Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

2021 / 38 Sayılı Genelge - Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri
2021 / 37 Sayılı Genelge - 2013/11, 2018/38 ve 2021/02 Sayılı Genelgelerde Değişiklik Yapılması
2021 / 36 Sayılı Genelge - 2020 / 20 Sayılı Genelgede Değişiklik
2021 / 34 Sayılı Genelge - Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
2021 / 33 Sayılı Genelge - 2021 / 6 Sayılı Genelgede Değişiklik
2021 / 32 Sayılı Genelge - Bazı Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge
2021 / 30 Sayılı Genelge - Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği
2021 / 28 Sayılı Genelge - Asgari Ücret Desteği
2021 / 27 Sayılı Genelge - Sahte, Kontrollü Şüpheli İşyerleri İle İlgili Yapılacak İşlemler
2021 / 26 Sayılı Genelge - Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu
2021 / 24 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31. Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz Veya Kar Payı Desteği
2021 / 23 Sayılı Genelge - Aylığa Hak Kazanma Koşullarının Oluşmadığının Aylık Bağlandıktan Sonra Tespiti
2021 / 22 Sayılı Genelge - Türkiye - Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması   Ekleri
2021 / 21 Sayılı Genelge - 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması
2021 / 20 Sayılı Genelge - 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması   Ekleri
2021 / 19 Sayılı Genelge - Rücu Alacaklarının Takip ve Tahsili Genelgesi
2021 / 18 Sayılı Genelge - 2018/8 Sayılı Genelge Değişikliği
2021 / 16 Sayılı Genelge - 5510 Sayılı Kanunun Ek 17. Maddesinin Birinci Fıkrası
2021 / 15 Sayılı Genelge - Türkiye - Macaristan Sosyal Güvenlik Anlaşması   Ekleri
2021 / 14 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 30. Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine İlişkin
2021 / 13 Sayılı Genelge - 2016 / 21 Sayılı Genelgede Değişiklik
2021 / 12 Sayılı Genelge - 2020 / 45 Sayılı Genelgede Değişiklik
2021 / 11 Sayılı Genelge - Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri
2021 / 09 Sayılı Genelge - 2013 / 11 Sayılı Genelgede Değişiklik
2021 / 08 Sayılı Genelge - İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
2021 / 07 Sayılı Genelge - Türkiye - Moğolistan Sosyal Güvenlik Anlaşması   Ekleri
2021 / 06 Sayılı Genelge - Türkiye - Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   Ekleri
2021 / 05 Sayılı Genelge - Anayasa Mahkemesinin 506 Sayılı Kanun’un Mülga 62. Maddesinin Birinci Fıkrasına İlişkin Kararı
2021 / 03 Sayılı Genelge - Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi
2021 / 02 Sayılı Genelge - Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri   Ekleri
2021 / 01 Sayılı Genelge - Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar


2020 / 53 Sayılı Genelge - Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   Ekleri
2020 / 52 Sayılı Genelge - 2020 / 45 Sayılı Genelge'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin
2020 / 51 Sayılı Genelge - Yurt Dışında Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler
2020 / 50 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 27. Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine İlişkin
2020 / 49 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 28. Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine İlişkin
2020 / 48 Sayılı Genelge - Türkiye - İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   Ekleri
2020 / 47 Sayılı Genelge - Türkiye - Slovakya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   Ekleri
2020 / 46 Sayılı Genelge - 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması Hakkında
2020 / 45 Sayılı Genelge - 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması Hakkında
2020 / 44 Sayılı Genelge - Türkiye - Kırgız Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Anlaşması   Ekleri
2020 / 42 Sayılı Genelge - 2018 / 17 Sayılı Genelgede Değişiklik
2020 / 41 Sayılı Genelge - 2013 / 11 Sayılı Genelgede Değişiklik
2020 / 40 Sayılı Genelge - Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Anlaşması   Ekleri
2020 / 38 Sayılı Genelge - Türkiye-Kanada Sosyal Güvenlik Anlaşması   Ekleri
2020 / 37 Sayılı Genelge - Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   Ekleri
2020 / 36 Sayılı Genelge - Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   Ekleri
2020 / 35 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26. Maddesinde Yer Alan Prim Desteği
2020 / 34 Sayılı Genelge - Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
2020 / 33 Sayılı Genelge - Türkiye-Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması   Ekleri
2020 / 32 Sayılı Genelge - Türkiye-Gürcistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   Ekleri
2020 / 31 Sayılı Genelge - Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   Ekleri
2020 / 30 Sayılı Genelge - Türkiye - Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   Ekleri
2020 / 29 Sayılı Genelge - Türkiye - Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   Ekleri
2020 / 28 Sayılı Genelge - Türkiye - Kebek Sosyal Güvenlik Mutabakatı   Ekleri
2020 / 27 Sayılı Genelge - Türkiye - Çekya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   Ekleri
2020 / 26 Sayılı Genelge - Türkiye - Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   Ekleri
2020 / 25 Sayılı Genelge - Türkiye-Birleşik Krallık Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   Ekleri
2020 / 22 Sayılı Genelge - 5510 sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi Kapsamındaki Sigortalıların Sigortalılık - Tahsis ve Ödeme İşlemleri
2020 / 21 Sayılı Genelge - 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik
2020 / 20 Sayılı Genelge - İşveren İşlemleri Genelgesi
2020 / 19 Sayılı Genelge - Türkiye - Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması
2020 / 18 Sayılı Genelge - Türkiye - Moldova Sosyal Güvenlik Anlaşması
2020 / 17 Sayılı Genelge - Türkiye - Bosna-Hersek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
2020 / 16 Sayılı Genelge - Türkiye - Hırvatistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
2020 / 15 Sayılı Genelge - 2018 / 38 Sayılı Genelgede Değişiklik
2020 / 14 Sayılı Genelge - Türkiye - Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması
2020 / 13 Sayılı Genelge - Türkiye - Sırbistan Sosyal Güvenlik Anlaşması
2020 / 12 Sayılı Genelge - Koronavirüs (COVID-19)
2020 / 10 Sayılı Genelge - Asgari Ücret Desteği
2020 / 08 Sayılı Genelge - İdari Para Cezası Genelgesi   Ekleri
2020 / 06 Sayılı Genelge - Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşması
2020 / 05 Sayılı Genelge - Borç Sorgusu
2020 / 04 Sayılı Genelge - Türkiye-Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
2020 / 03 Sayılı Genelge - 7196 Sayılı Kanunun Geçici 79. Maddesi Hakkında
2020 / 02 Sayılı Genelge - Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında
2020 / 01 Sayılı Genelge - 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandıkların beş puanlık indirim uygulaması

2019 / 20 Sayılı Genelge - 2016 / 21 Sayılı Genelgede Değişiklik
2019 / 17 Sayılı Genelge - Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim İşlemleri
2019 / 16 Sayılı Genelge - Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri
2019 / 15 Sayılı Genelge - 5510 Sayılı Kanunun Ek 16. Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları
2019 / 14 Sayılı Genelge - Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
2019 / 13 Sayılı Genelge - Türkiye - Macaristan Sosyal Güvenlik Anlaşması
2019 / 12 Sayılı Genelge - 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik
2019 / 11 Sayılı Genelge - 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik
2019 / 10 Sayılı Genelge - Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri
2019 / 09 Sayılı Genelge - 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik
2019 / 08 Sayılı Genelge - Asgari Ücret Desteği
2019 / 07 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi Uyarınca Ücret, Prim Desteği
2019 / 06 Sayılı Genelge - 5510 Sayılı Kanunun Ek-9. Maddesi Kapsamında Konut Kapıcılığı İşyerlerinde Çalışanlar
2019 / 02 Sayılı Genelge - Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarları Hakkında
2019 / 01 Sayılı Genelge - 7143 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında Yapılacak İşlemler

2018 / 39 Sayılı Genelge - 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesine İlişkin Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri
2018 / 38 Sayılı Genelge - Emeklilik İşlemleri
2018 / 37 Sayılı Genelge - Harcama Yetkisi
2018 / 36 Sayılı Genelge - 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları
2018 / 35 Sayılı Genelge - 2018/26 Sayılı Genelgenin Bazı Maddelerinin İptal Edilmesi
2018 / 32 Sayılı Genelge - 2012/27 Sayılı Genelgede Değişiklik
2018 / 31 Sayılı Genelge - 2018 / 31 Sayılı Genelge - 2011/53 Sayılı Genelgeye 6183 Sayılı Kanunun 74/A Maddesi İle İlgili Hususların Eklenmesine İlişkin
2018 / 30 Sayılı Genelge - Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi Hakkında
2018 / 29 Sayılı Genelge - 2018 / 27 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında
2018 / 28 Sayılı Genelge - Genç Girişimci Teşvik Uygulaması
2018 / 27 Sayılı Genelge - Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri
2018 / 24 Sayılı Genelge - Rücu alacaklarının 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması
2018 / 23 Sayılı Genelge - 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması
2018 / 22 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesinde Yer Alan Prim Desteği
2018 / 21 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde Yer Alan Prim Desteği
2018 / 20 Sayılı Genelge - Asgari Ücret Desteğine İlişkin
2018 / 19 Sayılı Genelge - 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Kurum Alacaklarının Yapılandırması
2018 / 18 Sayılı Genelge - Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi Hakkında Genelge
2018 / 17 Sayılı Genelge - Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanmaya İlişkin Genelge
2018 / 12 Sayılı Genelge - Kamu Kurumu İşverenleri
2018 / 11 Sayılı Genelge - Otomatik İşyeri Tescili Hakkında
2018 / 09 Sayılı Genelge - Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri
2018 / 07 Sayılı Genelge - 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinde Yer Alan Prim Teşviki
2018 / 06 Sayılı Genelge - Sahte, kontrollü ve şüpheli işyerleri ile ilgili yapılacak işlemler
2018 / 05 Sayılı Genelge - Kadroya geçirilecek alt işveren işçileri
2018 / 04 Sayılı Genelge - 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik
2018 / 03 Sayılı Genelge - 2008-88, 2009-62 ve 2011-13 sayılı Genelgelerde değişiklik
2018 / 02 Sayılı Genelge - Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

2017 / 32 Sayılı Genelge - Süresi içerisinde yapılmayan tarım tescilleri
2017 / 30 Sayılı Genelge - 2011/53 Sayılı Genelgenin tebliğ işlemleri ve süreler ile ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması
2017 / 26 Sayılı Genelge - Genel Sağlık Sigortası Sağlık Aktivasyon İşlemleri
2017 / 25 Sayılı Genelge - Yersiz Ödemelerin Tahsili
2017 / 24 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama
2017 / 23 Sayılı Genelge - Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabı Revizyonu
2017 / 22 Sayılı Genelge - Kurum Rücuen Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması
2017 / 21 Sayılı Genelge - Kurum Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması
2017 / 19 Sayılı Genelge - 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik
2017 / 18 Sayılı Genelge - Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama
2017 / 17 Sayılı Genelge - 2017/10 sayılı Genelgede Değişiklik
2017 / 16 Sayılı Genelge - 6824 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Genel Sağlık Sigortasına İlişkin İşlemler

2017 / 12 Sayılı Genelge - Fatura bedellerinin ödenmesi genelgesinin yürürlükten kaldırılmasına dair genelge
2017 / 11 Sayılı Genelge - 2016/21 sayılı genelgede değişiklik

2017 / 10 Sayılı Genelge - 4447 sayılı kanunun Geçici 17. Maddesinde yer alan işveren desteği

2017 / 9 Sayılı Genelge - Asgari ücret desteği
2017 / 7 Sayılı Genelge - Sigorta primlerinin ertelenmesi
2017 / 6 Sayılı Genelge - 6770/26 Maddesi ile 6736 S.K’na eklenen Geçici 2. Madde kapsamında yapılan yeni uygulamalar
2017 / 5 Sayılı Genelge - Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar
2017 / 1 Sayılı Genelge - 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik
2016 / 29 Sayılı Genelge - 6745 Sayılı Kanun Gereğince 2012/2 Sayılı Genelgede Değişiklik
2016 / 28 Sayılı Genelge - İcra ve İflas Takiplerine Konu Kurum Alacaklarının Taksitlendirilmesi

2016 / 26 Sayılı Genelge - 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılar Hakkında Beş Puanlık Prim İndirimi Uygulaması

2016 / 25 Sayılı Genelge - 2016/18 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler
2016 / 24 Sayılı Genelge - Yazılım Talep Yönetimi Sistemi
2016 / 23 Sayılı Genelge - 2886/4734 Sayılı Kanun kapsamı dışında “özel”den “özel”e verilen işlerde, aynı işyeri dosyasından işlem yapılması hk.
2016 / 22 Sayılı Genelge - 6736 sayılı Kanun kapsamında prim ve İPC borçlarına ilişkin kapsamın genişletilmesi
2016 / 21 Sayılı Genelge - Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları
2016 / 20 Sayılı Genelge - 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik
2016 / 18 Sayılı Genelge - Kurum Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması
2016 / 17 Sayılı Genelge - Hukuk Servislerinin İhtiyaçlarına İlişkin Genelge
2016 / 16 Sayılı Genelge - Fetö/Pdy Kapsamında Kapatılan İşyerleri
2016 / 15 Sayılı Genelge - Kurum Personelinin Sorumluluğu İlişkin Genelge
2016 / 13 Sayılı Genelge - Kdv Mahsubu İle Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Talepleri
2016 / 12 Sayılı Genelge - Altın Bedelleri
2016 / 9 Sayılı Genelge - 60 (g) kapsamındaki genci sağlık sigortalılarının 25 yaşından önceki prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi
2016 / 8 Sayılı Genelge - 2013/30 sayılı Genelge
2016 / 7 Sayılı Genelge - 2016 Yılı Taşra Performans Hedefleri
2016 / 6 Sayılı Genelge - Lise/dengi öğrenim ve yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası
2016 / 5 Sayılı Genelge - Türkiye- Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması
2016 / 4 Sayılı Genelge - Asgari Ücret Desteği
2016 / 3 Sayılı Genelge - Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar
2016 / 1 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği
2015 / 28 Sayılı Genelge - 2014/28 Sayılı Genelge
2015 / 27 Sayılı Genelge - Sağlık Hizmet Sunucularının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında
2015 / 25 Sayılı Genelge - Kayıt dışı istihdam ile mücadele
2015 / 23 Sayılı Genelge - Çalışma Gücü Kaybı ile Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri

2015 / 22 Sayılı Genelge - 6645 Sayılı Kanunda Yer Alan Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları
2015 / 21 Sayılı Genelge - Türkiye-Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması
2015 / 19 Sayılı Genelge - 2013/11 sayılı Genelge
2015 / 18 Sayılı Genelge - HUYAP
2015 / 17 Sayılı Genelge - Kurum rücuen alacaklarının Geçici 64 üncü madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar
2015 / 16 Sayılı Genelge - 2011/13 sayılı Genelgede yapılan değişiklik
2015 / 15 Sayılı Genelge - 2014/28 sayılı Genelgede yapılan değişiklik
2015 / 14 Sayılı Genelge - Genel sağlık sigortası idari para cezası
2015 / 13 Sayılı Genelge - 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması
2015 / 12 Sayılı Genelge - Devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde teşvik uygulaması
2015 / 11 Sayılı Genelge - 2014/26 sayılı Genelgede GSS süreleriyle ilgili yapılan değişiklikler
2015 / 10 Sayılı Genelge - Sigorta prim teşviklerinden geriye yönelik yararlanma talepleri
2015 / 09 Sayılı Genelge - 3201 sayılı Kanunun uygulanması
2015 / 08 Sayılı Genelge - 6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi kapsamındaki kuruluşların borçları
2015 / 07 Sayılı Genelge - Harcama Yetkisi
2015 / 06 Sayılı Genelge - Almanya kaza sigortalılarının protez temini
2015 / 05 Sayılı Genelge - 2015 Yılı Taşra Performans Hedefleri
2015 / 04 Sayılı Genelge - Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar
2015 / 02 Sayılı Genelge - Yurtdışı Sahte Hizmet Belgeleri
2015 / 01 Sayılı Genelge - 2014/26 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler
2014 / 32 Sayılı Genelge - 2013/11 sayılı Genelge
2014 / 31 Sayılı Genelge - Belediyelerden olan Kurumumuz alacakları
2014 / 30 Sayılı Genelge - 6552 sayılı Kanuna ilişkin dava ve icra takibi uygulamaları
2014 / 29 Sayılı Genelge - 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler
2014 / 28 Sayılı Genelge - Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri
2014 / 27 Sayılı Genelge - 3201 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler
2014 / 26 Sayılı Genelge - Kurum alacaklarının Geçici 60. madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar
2014 / 25 Sayılı Genelge - 2013/34 Sayılı Genelgede değişiklik yapılması
2014 / 23 Sayılı Genelge - Anlaşmasız Sağlık Tesislerince Düzenlenen İstirahat Raporları İçin Onay Şartı Aranmaması Hakkında
2014 / 22 Sayılı Genelge - Aylık bağlandıktan sonra yurtdışında çalışanlar
2014 / 20 Sayılı Genelge - Adli vaka ve trafik kazası işlemleri
2014 / 19 Sayılı Genelge - 3201 sayılı Kanun uygulamaları
2014 / 17 Sayılı Genelge - 2012/41 sayılı genelgede değişiklik yapılması
2014 / 16 Sayılı Genelge - İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Vakalarının Soruşturulması Hakkında
2014 / 15 Sayılı Genelge - 2011/32 Sayılı Genelge ve Diğer İşlemler
2014 / 14 Sayılı Genelge - Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabı Revizyonu
2014 / 13 Sayılı Genelge - MOSİP e-İmza Kullanımı
2014 / 12 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı
2014 / 11 Sayılı Genelge - 2013/39 sayılı Genelge
2014 / 10 Sayılı Genelge - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları
2014 / 8 Sayılı Genelge - Emzirme Ödenekleri Hakkında
2014 / 7 Sayılı Genelge - 2010/91 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması
2014 / 6 Sayılı Genelge - Veri girişi işlemleri
2014 / 5 Sayılı Genelge - 2013/ 11 sayılı genelge
2014 / 1 Sayılı Genelge - Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar
2013 / 41 Sayılı Genelge - 2011-13 sayılı Genelge
2013 / 39 Sayılı Genelge - Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulamaları
2013 / 37 Sayılı Genelge - Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri
2013 / 36 Sayılı Genelge - Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayet başvuruları
2013 / 35 Sayılı Genelge - Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hk.
2013 / 34 Sayılı Genelge - Maluliyet tespiti işlemleri
2013 / 33 Sayılı Genelge - Mahsuplaşma Programı Hakkında
2013 / 32 Sayılı Genelge - E-Ödenek İkinci Versiyon Programı Hk.
2013 / 31 Sayılı Genelge - İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Soruşturulması
2013 / 30 Sayılı Genelge - 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teşviki düzenlemeleri
2013 / 27 Sayılı Genelge - Tarımsal kesinti uygulaması
2013 / 26 Sayılı Genelge - 4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları

2013 / 25 Sayılı Genelge - Tecil ve taksitlendirme yetkileri
2013 / 22 Sayılı Genelge - Depremzedelerin katılım payları
2013 / 21 Sayılı Genelge - Yetkilendirme
2013 / 20 Sayılı Genelge - 6385 sayılı Kanun Uygulamaları, Emzirme Ödeneği ile Diğer uygulamalar
2013 / 19 Sayılı Genelge - Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi
2013 / 18 Sayılı Genelge - 3201 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilen borçların yurt dışından ödenmesi
2013 / 17 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı
2013 / 14 Sayılı Genelge - Doğal afet nedeniyle ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesi
2013 / 13 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı
2013 / 12 Sayılı Genelge - Avans limiti
2013 / 11 Sayılı Genelge - Sigortalılık işlemleri
2013 / 10 Sayılı Genelge - Terör olayları nedeniyle aylık bağlanacak kişilerin sağlık yardımı
2013 / 9 Sayılı Genelge - Bankalar ile imzalanan tahsilat ve ödeme protokollerinin revizyonu
2013 / 8 Sayılı Genelge - SGDP Yapılandırma
2013 / 7 Sayılı Genelge - 2011/53 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması
2013 / 6 Sayılı Genelge - Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Uygulamaları
2013 / 5 Sayılı Genelge - Sosyal Güvenlik Denetmenleri Standartları
2013 / 4 Sayılı Genelge - Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar
2013 / 3 Sayılı Genelge - 2010/41 sayılı Genelge
2012 / 41 Sayılı Genelge - Sağlık hizmet sunucuları inceleme ve kontrol standartları
2012 / 40 Sayılı Genelge - Genel Sağlık Sigortası Bakımından Rücu ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması
2012 / 39 Sayılı Genelge - Kiraya verilecek taşınmazlar için hazırlanan kira mukavelesi hususi şartları
2012 / 38 Sayılı Genelge - Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin hastalık sigortası hükümlerinin 4/1(b) ve 4/1(c) yönünden uygulanması
2012 / 37 Sayılı Genelge - 2012/30 sayılı Genelgede yapılan değişiklik
2012 / 36 Sayılı Genelge - Fatura bedellerinin ödenmesi
2012 / 35 Sayılı Genelge - 2011/49 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması
2012 / 34 Sayılı Genelge - Sağlık hizmet sunucularının denetim usul ve esasları
2012 / 33 Sayılı Genelge - Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi 
2012 / 32 Sayılı Genelge - 2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması
2012 / 31 Sayılı Genelge -  Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri

2012 / 30 Sayılı Genelge -  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

2012 / 28 Sayılı Genelge -  E-Ödenek Programı
2012 / 27 Sayılı Genelge - Kurum alacaklarının terkini ve zamanaşımı

2012 / 25 Sayılı Genelge - Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları

2012 / 24 Sayılı Genelge - 2011/48 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

2012 / 23 Sayılı Genelge - 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmış alacaklara ilişkin ödeme planlarının ihyası

2012 / 22 Sayılı Genelge - Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Uygulamaları

2012 / 17 Sayılı Genelge - Sosyal Güvenlik Haftası

2012 / 16 Sayılı Genelge - Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik

2012 / 15 Sayılı Genelge - Rücu davalarına konu alacakların dava açılmadan tahsili

2012 / 14 Sayılı Genelge - 25.02.1982 tarih, 2952 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırılması

2012 / 13 Sayılı Genelge - İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun Elektronik Ortamda Kuruma Gönderilmesi

2012 / 10 Sayılı Genelge - Mülga 3816 sayılı Kanun

2012 / 9 Sayılı Genelge - 2011/23 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

2012 / 6 Sayılı Genelge - 2011/47 No.lu Genelge revizyonu

2012 / 5 Sayılı Genelge - Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri

2012 / 4 Sayılı Genelge - 2012 Yılı Taşra Performans Hedefleri

2012 / 3 Sayılı Genelge - Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

2012 / 2 Sayılı Genelge - Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri

2011 / 70 Sayılı Genelge - Van depremi

2011 / 69 Sayılı Genelge - Mülga 3816 sayılı Kanun

2011 / 67 Sayılı Genelge - Gayrimenkul değer tespitleri

2011 / 65 Sayılı Genelge - 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

2011 / 64 Sayılı Genelge - 2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

2011 / 63 Sayılı Genelge - 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular

2011 / 62 Sayılı Genelge - Fatura bedellerinin ödenmesi

2011 / 61 Sayılı Genelge - Tıbbi malzeme işlemleri

2011 / 59 Sayılı Genelge - 2011/55 sayılı Genelgede değişiklik yapılması

2011 / 58 Sayılı Genelge - Kanuna Göre 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis İşlemleri

2011 / 57 Sayılı Genelge - İş kazası ve meslek hastalığı vakalarının Çalışma Bölge Müdürlüklerine intikal ettirilmesi

2011 / 56 Sayılı Genelge - 6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme tercihi ile yeniden yapılandırılmış Kurumumuz alacaklarının ödeme süresi

2011 / 55 Sayılı Genelge - Sözleşmeli statüde çalışan personelin memur kadrolarına atanması

2011 / 54 Sayılı Genelge - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği

2011 / 53 Sayılı Genelge - İcra takip haciz ve satış işlemleri

2011 / 51 Sayılı Genelge - Kayıt dışı istihdam ile mücadele

2011 / 50 Sayılı Genelge - Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları

2011 / 49 Sayılı Genelge - Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri

2011 / 48 Sayılı Genelge - Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri

2011 / 47 Sayılı Genelge - Yol ve gündelik giderleri

2011 / 46 Sayılı Genelge - Yurtdışı tedavi işlemleri

2011 / 45 Sayılı Genelge - 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri

2011 / 44 Sayılı Genelge - G2D Etiketli Ürünler

2011 / 43 Sayılı Genelge - Yabancı Uyrukluların Sigortalılıkları

2011 / 42 Sayılı Genelge - Sağlık Hizmeti Sunucularının Denetim Usul ve Esasları

2011 / 41 Sayılı Genelge - Rücu Davalarına Konu Alacakların Dava Açılmadan Tahsili

2011 / 40 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı

2011 / 39 Sayılı Genelge - Genel sağlık sigortası hükümlerine ilişkin getirilen değişiklikler

2011 / 38 Sayılı Genelge - 6191 sayılı Kanun uyarınca yapılacak sigortalama ve hizmete ilişkin işlemler

2011 / 37 Sayılı Genelge - 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süresi ile diğer usul ve esaslar

2011 / 36 Sayılı Genelge - 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılacak sigortalama ve borçlanmaya ilişkin işlemler

2011 / 33 Sayılı Genelge - Aktüerya ve Fon Yönetimi İşlemleri

2011 / 32 Sayılı Genelge - Emeklilik Belgeleri, Emeklilik İkramiyesi

2011 / 30 Sayılı Genelge - 4/1-b kapsamındakilerin maaşlarından yapılacak kesintiler

2011 / 29 Sayılı Genelge - Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

2011 / 27 Sayılı Genelge - Silikozis hastaları ile ilgili iş ve işlemler

2011 / 24 Sayılı Genelge - Belediyelerden olan Kurumumuz alacakları

2011 / 23 Sayılı Genelge - Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün iş ve işlemleri

2011 / 21 Sayılı Genelge - 2022 sayılı Kanuna göre yapılan iş ve işlemler

2011 / 20 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı

2011 / 17 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı

2011 / 16 Sayılı Genelge - G2D etiketli ürünler

2011 / 15 Sayılı Genelge - Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

2011 / 14 Sayılı Genelge - Veri paylaşımı

2011 / 13 Sayılı Genelge - İlişiksizlik belgesi

2011 / 12 Sayılı Genelge - Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

2011 / 11 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2011 / 10 Sayılı Genelge - Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

2011 / 9 Sayılı Genelge - Yurtdışı sigortalılarının malullük aylıklarında ilk işe giriş tarihlerinin tespiti

2011 / 8 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2011 / 6 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2011 / 5 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı

2011 / 4 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı

2011 / 3 Sayılı Genelge - Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri

2011 / 2 Sayılı Genelge - İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlardan olan borçları

2011 / 1 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 137 Sayılı Genelge - G2D etiketli ürünler

2010 / 136 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 134 Sayılı Genelge - 4/c sigortalı işlemlerinin sosyal güvenlik il müdürlüklerine devri

2010 / 133 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 131 Sayılı Genelge - Yetkilendirme

2010 / 130 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 129 Sayılı Genelge - Almanya’daki Çocuk Yetiştirme Süreleri

2010 / 128 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 127 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı

2010 / 126 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 125 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 124 Sayılı Genelge - 2010/96 Sayılı Genelge

2010 / 123 Sayılı Genelge - G2D Etiketli Ürünler

2010 / 121 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 120 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 119 Sayılı Genelge - Tecil faizi ile gecikme zammı oranları

2010 / 118 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 117 Sayılı Genelge - İsteğe bağlı sigorta işlemleri

2010 / 116 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 115 Sayılı Genelge - Yeni kurulan sosyal güvenlik merkezlerinde işveren işlemlerine başlanılması

2010 / 114 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7,5-1(e ) ve 5-1(j) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 113 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 112 Sayılı Genelge - 2009/44 sayılı Genelge

2010 / 111 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 110 Sayılı Genelge - 2009/44 sayılı Genelge

2010 / 109 Sayılı Genelge - Kültür yatırımları ve girişimlerinin teşvikine ilişkin 5225 sayılı Kanun uyarınca yapılacak işlemler

2010 / 108 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 107 Sayılı Genelge - Hukuk Müşavirliği işlemlerinin yürütümü

2010 / 106 Sayılı Genelge - Hizmet Borçlanma İşlemleri

2010 / 104 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı

2010 / 103 Sayılı Genelge - 3201 sayılı Kanuna göre aylık alanların yurtdışında çalışması, ödenek veya yardım alması

2010 / 102 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 101 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 100 Sayılı Genelge - Geçici 17. Madde Uygulaması

2010 / 99 Sayılı Genelge - Tahsis Uygulamaları

2010 / 98 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 97 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 96 Sayılı Genelge - 2010 yılı SUT Uygulamaları  

2010 / 95 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler  

2010 / 94 Sayılı Genelge - 2010 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları

2010 / 93 Sayılı Genelge - 2925 sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar  

2010 / 91 Sayılı Genelge - Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşme Aylıklarına Ait İşlemlerin Taşra Ünitelerine Devri  

2010 / 90 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler  

2010 / 89 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler  

2010 / 88 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 87 Sayılı Genelge - Sosyal Güvenlik Merkezleri

2010 / 86 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı

2010 / 84 Sayılı Genelge -  Yeni kurulan sosyal güvenlik merkezlerinde işveren işlemlerine başlanılması  

2010 / 83 Sayılı Genelge -  Banka promosyonları

2010 / 82 Sayılı Genelge -  Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler  

2010 / 81 Sayılı Genelge -  Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı

2010 / 80 Sayılı Genelge -  3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların Yeniden Çalışması

2010 / 79 Sayılı Genelge -  İlaç bedellerinin ödenmesi  

2010 / 78 Sayılı Genelge -  Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler  

2010 / 76 Sayılı Genelge -  Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan veya piyasadan hazır halde alınıp satılan mallara ilişkin ihale konusu işlerde ilişiksizlik belgesi  

2010 / 75 Sayılı Genelge -  Donanım ve Yazılım Temini  

2010 / 74 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalısma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. ve 5.1.j. Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler  

2010 / 73 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul veEsasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 72 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hk Yönergenin 7. ve 5.1.j. Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler  

2010 / 71 Sayılı Genelge -  Alt İşverenlerin Borçları  

2010 / 70 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. ve 5.1.j Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 69 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 68 Sayılı Genelge -  Almanya’daki Çocuk Yetiştirme Süreleri

2010 / 67 Sayılı Genelge -  Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemleri

2010 / 66 Sayılı Genelge -  İş göremezlik programları ve çalışılmadığına dair bildirim girişi

2010 / 65 Sayılı Genelge -  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü daire başkanlıklarının görev dağılımı

2010 / 64 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 63 Sayılı Genelge -  Danıştay Kararı

2010 / 61 Sayılı Genelge -  İlan yoluyla tebliğ ve gayrimenkul satış ilanı

2010 / 60 Sayılı Genelge -  Fazlaya ilişkin hacizler

2010 / 59 Sayılı Genelge -  Hak ve alacak haczi yapılmış borçların tecil ve taksitlendirilmesi

2010 / 58 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 57 Sayılı Genelge -  Vakıf Üniversite hastanelerinin puanlandırılması

2010 / 55 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 53 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 51 Sayılı Genelge -  2010-51 |Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler  

2010 / 50 Sayılı Genelge -  5458 Sayılı Kanun Gereği Borçları Yeniden Yapılandırılmış Olan Borçlular  

2010 / 49 Sayılı Genelge -  Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel maaş ödemelerine ilişkin protokol

2010 / 48 Sayılı Genelge -  SUT eki Ek-2/D de Yönergenin 7.Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 47 Sayılı Genelge -  KADİM Servisleri İş ve İşlemleri  

2010 / 46 Sayılı Genelge -  İl Özel İdareleri,Büyükşehir Belediyeleri İle Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşların Borçları

2010 / 44 Sayılı Genelge -  SUT’ta yapılan düzenlemeler

2010 / 43 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 42 Sayılı Genelge -  İhale Konusu İşlere Ait İşyeri Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi

2010 / 41 Sayılı Genelge -  Danıştay Kararı

2010 / 40 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 39 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 38 Sayılı Genelge -  İlaç bedellerinin ödenmesi

2010 / 37 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 36 Sayılı Genelge -  Grup Başkanlıkları ve Görev Alanları

2010 / 35 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7.Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 34 Sayılı Genelge -  Danıştay Kararı

2010 / 33 Sayılı Genelge -  4447 sayılı Kanunun geçici 9. maddesinde ve 5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde yapılan değişiklikler

2010 / 31 Sayılı Genelge -  Fatura Bedellerinin Ödenmesi

2010 / 28 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 23 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 18 Sayılı Genelge -  Danıştay Kararı

2010 / 16 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 5-1-j ve 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 15 Sayılı Genelge -  PTT ile Yapılan Protokol ve Konutta Ödeme

2010 / 12 Sayılı Genelge -  Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına, geçici iş göremezlik ödeneklerine ve borçlanmaya esas tutarlar

2010 / 11 Sayılı Genelge -  İlaç Takip Sistemi ile Karekodlu ürünlerin bedellerinin ödenmesi

2010 / 10 Sayılı Genelge -  2009/41sayılı genelge

2010 / 9 Sayılı Genelge -    Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 8 Sayılı Genelge -    Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 5.1.j Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2010 / 6 Sayılı Genelge -     Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/158 Sayılı Genelge - SUT ve Eklerinde Yapılan Düzenlemeler

2009/157 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/156 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/155 Sayılı Genelge -  Sıfır Gün ve Kazanç Bildirilen Sigortalıların Sağlık Yardımları

2009/153 Sayılı Genelge -  Kesinti ve İtiraz Süresi  

2009/151 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/149 Sayılı Genelge -  4447 sayılı Kanunun 50. maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teşviki  

2009/148 Sayılı Genelge -  Tıbbi Malzeme  

2009/147 Sayılı Genelge -  Tecil faizi ile gecikme zammı oranları  

2009/146 Sayılı Genelge -  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/143 Sayılı Genelge -  Yabancı Ülkelerdeki Rücu Alacaklarımızın Takibi  

2009/142 Sayılı Genelge -  Sosyal Güvenlik Merkezleri

2009/141 Sayılı Genelge -  Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/140 Sayılı Genelge -  Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemlerinde Tereddüt Edilen Hususlar

2009/139 Sayılı Genelge -  Malulllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesinden beş puanlık indirimi  

2009/138 Sayılı Genelge -  Yönergenin 5.1.j ve 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler  

2009/137 Sayılı Genelge -  İş Kazalarında Kusur Oranlarının Tespiti  

2009/136 Sayılı Genelge -  Dosya Düzeni  

2009/135 Sayılı Genelge -  Bölge Sağlık Kurulları ve Maluliyet İşlemleri  

2009/134 Sayılı Genelge -  Maluliyet, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları İle İlgili Sağlık Kurulu raporları  

2009/133 Sayılı Genelge - Yönergenin 5.1.j ve 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler  

2009/132 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/131 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/130 Sayılı Genelge - SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler

2009/129 Sayılı Genelge - Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar

2009/127 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/125 Sayılı Genelge - SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler

2009/124 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/123 Sayılı Genelge - Sözleşmelerinde, çalıştırılacak işçi sayısı belli olan ihale konusu işler

2009/120 Sayılı Genelge - SUT ve Eklerinde Yapılan Düzenlemeler

2009/118 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/117 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/116 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/115 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı

2009/114 Sayılı Genelge - Tahsis İşlemlerinde Tereddütlü Konular

2009/113 Sayılı Genelge - 4447 sayılı Kanunun geçici 9. maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta primi teşviki

2009/112 Sayılı Genelge - İtibari Hizmet Süresi

2009/111 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

Devamlı Mahiyetteki İşyerlerinde Uzlaşma Uygulaması hakkında 9116037 sayılı yazı

2009/110 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı

2009/109 Sayılı Genelge - Yanık Bası Giysileri, Lenf Ödem Kompresyon Cihazı, Beyin ve Vagal Sinir Stimülatörleri, İntratekal Baklofen Pompası ve Spinal Kord Stimülatörleri

2009/108 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/107 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/106 Sayılı Genelge - Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine verilmek üzere düzenlenecek olan yazılar

2009/105 Sayılı Genelge - SUT ve Eklerinde Yapılan Düzenlemeler

2009/104 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/103 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/102 Sayılı Genelge Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/101 Sayılı Genelge SUT eki Ek-2/D de Yönergenin 7. maddesine göre yapılan düzenlemeler  

2009/100 Sayılı Genelge Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. ve 5.1.(j) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/99 Sayılı Genelge Görev dağılımı

2009/98 Sayılı Genelge 2009/91 sayılı Genelge hk.

2009/97 Sayılı Genelge Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/94 Sayılı Genelge e-Borcu Yoktur aktivasyon işlemleri  

2009/92 Sayılı Genelge - Bir sigortalı çalıştıran işyerlerince aylık prim ve hizmet belgesi ile ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgesinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi  

2009/91 Sayılı Genelge - SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler  

2009/90 Sayılı Genelge - SUT eki Ek-2/D de Yönergenin 7., 5.1.(e) ve 5.1.(j) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler  

2009/89 Sayılı Genelge - Sağlık Hizmeti Sunucularının Denetim Usul Ve Esasları  

2009/88 Sayılı Genelge - Belediye Poliklinikleri  

2009/87 Sayılı Genelge - SUT eki Ek-2/D Yönergenin 7. ve 5.1.(j) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler  

2009/86 Sayılı Genelge - Omurga Cerrahisinde Kullanılan Tıbbi Malzemeler  

2009/85 Sayılı Genelge - Aile Hekimliği Uygulamaları  

2009/83 Sayılı Genelge- Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. ve 5.1.(j) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/82 Sayılı Genelge- Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevleri

2009/81 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7., 5.1.(j) ve 5.1.(e) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/80 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/79 Sayılı Genelge - Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması  

2009/78 Sayılı Genelge - SUT eki Ek-2/D de Yönergenin 7. maddesine göre yapılan düzenlemeler   

2009/77 Sayılı Genelge -Muayene Katılım Payı Danıştay Kararı  

2009/75 Sayılı Genelge - Büyük İşverenler Sosyal Güvenlik Merkezi

2009/74 Sayılı Genelge - SUT eki Ek-2/D de Yönergenin 7. maddesine göre yapılan düzenlemeler  

2009/73 Sayılı Genelge - Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar  

2009/72 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/71 Sayılı Genelge - Hekimlerin İşyeri Sigortalılarına Kurumumuz Adına Reçete Yazma ve İki Güne Kadar İs-tirahat Vermesi

2009/70 Sayılı Genelge - Gelir ve Aylıkların Birleşmesi

2009/69 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/68 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. ve 5 -1(e) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/67 Sayılı Genelge - Maluliyet İşlemlerine İlişkin

2009/66 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/65 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/64 Sayılı Genelge - Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmeti Sunucularından götürü bedel üzerinden hizmet alımı

2009/63 Sayılı Genelge - SUT eki Ek-2/D de Yönergenin 7.maddesine göre yapılan düzenlemeler

2009/62 Sayılı Genelge - Hak ediş ödemeleri sırasında işverenlerin muaccel borçlarının olup olmadığının idarelerce sorgulanması

2009/61 Sayılı Genelge - 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklara ilişkin teşvik uygulamaları

2009/60 Sayılı Genelge - Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri

2009/58 Sayılı Genelge - SUT eki Ek-2/D de Yönergenin 5-1(j) ve 7.maddesine göre yapılan düzenlemeler

2009/55 Sayılı Genelge - Bankalarla Yapılan Protokollere İlişkin Genelge

2009/54 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7,5-1(e) ve 5-1(j) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/53 Sayılı Genelge - Sosyal Güvenlik Merkezleri

2009/52 Sayılı Genelge - 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşviki. 

2009/51 Sayılı Genelge - Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/50 Sayılı Genelge - Birim Maliyet Listesi

2009/48 Sayılı Genelge - 4(b) Sigortalı ve Hak Sahiplerine Bağlanacak ilk Gelir ve Aylıklar

2009/47 Sayılı Genelge - 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların primlerinin tahsili

2009/46 Sayılı Genelge - 5084 sayılı Kanun uygulamaları

2009/45 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler -

2009/44 Sayılı Genelge - Fatura Bedellerinin Ödenmesi

2009/43 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/41 Sayılı Genelge - Yurtdışı Tedavi İşlemleri

2009/40 Sayılı Genelge - 2008 SUT Uygulamaları

2009/39 Sayılı Genelge Bölge Sağlık Kurulları ve Maluliyet İşlemleri

2009/37 Sayılı Genelge Sigortalılık İşlemleri.

2009/36 Sayılı Genelge Tecil, taksitlendirme yetkileri ile usul ve esasları

2009/35 Sayılı Genelge Tevkifat nedeniyle haksahiplerinin talebine istinaden tescil

2009/34 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/33 Sayılı Genelge - İmatenil ve Glivec Hakkında

2009/32 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/28 Sayılı Genelge - Aylık Bağlama Sürelerinin Kısaltılması.

2009/27 - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/26 Sayılı Genelge - 2009/Ocak Ayı Gelir ve Aylık Artışları ile Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması

2009/25 Sayılı Genelge - Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve tahsili

2009/24 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/23 Sayılı Genelge - Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri

2009/22 Sayılı Genelge - 2009 Yılı Eczane Sözleşmesi

2009/21 Sayılı Genelge - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

2009/20 Sayılı Genelge - Tecil, taksitlendirme yetkileri ile usul ve esasları

2009/19 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/18 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı

2009/17 Sayılı Genelge - Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi

2009/16 Sayılı Genelge - SUT ve Eklerinde Yapılan Düzenlemeler

2009/15 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/14 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/13 Sayılı Genelge - İhalelere Katılmak Üzere Düzenlenecek Olan Yazılar

2009/12 Sayılı Genelge - 5084 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Uygulaması (2009/46 Sayılı Genelge ile 23.03.2009 Tarihinde Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

2009/11 Sayılı Genelge - Emzirme Ödeneği

2009/10 Sayılı Genelge - Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı

2009/9 Sayılı Genelge - 3713 Sayılı Kanun

2009/8 Sayılı Genelge - Zaruri Masraf Karşılıklarının Arttırılması

2009/7 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2009/5 Sayılı Genelge - İsteğe bağlı sigortalılık işlemleri

2009/4 Sayılı Genelge - Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

2009/3 Sayılı Genelge - Geçici İşgöremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazanç

2009/2 Sayılı Genelge - Prime esas kazançların alt ve üst sınırları, idari para cezaları

2009/1 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul Esasları Hakkındaki Yönergesi 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

2008/115 Sayılı Genelge - Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesi

2008/113 Sayılı Genelge - Meslek Hastalığı Tespiti İşlemleri

2008/112 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2008/111 Sayılı Genelge - Hizmet borçlanması işlemleri

2008/110 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergesi 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2008/109 Sayılı Genelge - Servikal disk protezleri, Pedikül vida yerleştirici, Perkutan interbody füzyon ve vida fiksasyonu ödeme kriterleri

2008/108 Sayılı Genelge - 5510 Sayılı Kanunun Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Uygulamaları

2008/107 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergesi 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2008/106 Sayılı Genelge - Organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tek dosyada işlem görmesine izin verilmesi

2008/105 Sayılı Genelge - SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler

2008/101 Sayılı Genelge - Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri

2008/100 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan düzenlemeler

2008/98 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2008/97 Sayılı Genelge - Kayıt Dışı İstihdam

2008/96 Sayılı Genelge - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümleri

2008/93 Sayılı Genelge - Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranının İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirim

2008/91 Sayılı Genelge - Sosyal Güvenlik Merkezleri

2008/90 Sayılı Genelge - Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

2008/88 Sayılı Genelge - Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının hak edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranılması

2008/87 Sayılı Genelge - Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları

2008/86 Sayılı Genelge - Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları

2008/85 Sayılı Genelge - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

2008/84 Sayılı Genelge - Sosyal Güvenlik Merkezleri

2008/82 Sayılı Genelge - İdari Para Cezaları

2008/81 Sayılı Genelge - 2925 Sayılı Kanun Uygulamaları

2008/80 Sayılı Genelge - Danıştay Kararı

2008/79 Sayılı Genelge - Sosyal Güvenlik Alacaklarının, 5510 Sayılı Kanunun Geçici 25. Maddesine Göre Peşin veya Taksitle Ödenmesi

2008/77 Sayılı Genelge - Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki

2008/76 Sayılı Genelge - GSS 01-09-2008 İtibarıyla Yürürlüğe Giren Hükümleri

2008/75 Sayılı Genelge - SUT ve Ek2/D de Yapılan Düzenlemelerle İlgili Genelge

2008/74 Sayılı Genelge - Onaylanmış Kişi Statü Belgesi İle İlgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Verilmek Üzere Düzenlenecek Yazılar

2008/73 Sayılı Genelge - 18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki

2008/72 Sayılı Genelge - Yurtdışı Borçlanma İşlemleri

2008/71 Sayılı Genelge - 2008/Temmuz Ayı Gelir ve Aylık Artışları

2008/70 Sayılı Genelge - Sosyal Güvenlik Merkezleri

2008/69 Sayılı Genelge - 2022 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi

2007/46 (Ek-2) - Fatura Bedellerinin Ödenmesi

2008/68 Sayılı Genelge - Danıştay kararı

2008/65 Sayılı Genelge - Ardahan, Düzce, Osmaniye Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Tarsus Sigorta Müdürlüğünde (Devredilen) Yurtdışı Borçlanma İşlemleri ve Borçlandırılan Hizmetler İle Tahsis İşlemlerinin Başlatılması

2008/64 Sayılı Genelge - Genel Sağlık Sigortasının 01.07.2008 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Giren Hükümleri

2008/62 Sayılı Genelge - Spor Kulüplerinin Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi

2008/61 Sayılı Genelge - Sözleşmeler

2008/60 Sayılı Genelge - Üniversite Protokolü

2008/56 Sayılı Genelge - Farktör VIIa

2008/55 Sayılı Genelge - Sosyal Güvenlik Merkezleri

2008/53 Sayılı Genelge - Bağış Pulu Uygulaması, Sigortalılık Kaydının İnternet Ortamında Verilmesi

2008/50 Sayılı Genelge - Sosyal güvenlik alacaklarının, yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyası/peşin veya taksitle ödenmesi

2008/48 Sayılı Genelge - Ardahan, Düzce ve Osmaniye Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin Tahsis İşlemlerine Başlatılması

2008/46 Sayılı Genelge - Sağlık karnesi uygulaması

2008/45 Sayılı Genelge - Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

2008/44 Sayılı Genelge - Yurtdışı borçlanma işlemleri

2008/38 Sayılı Genelge - 2022 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi

2008/37 Sayılı Genelge - 3201 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanan davalar

2008/36 Sayılı Genelge - Yetki devri

2008/31 Sayılı Genelge - 5084 sayılı Kanunun 4. ve 7. maddelerinde 5568 ve 5615 sayılı Kanunlarla yapılan düzenlemeler

2008/29 Sayılı Genelge - Adres değişikliği

2008/28 Sayılı Genelge - Otogreftler, Allogreftler, DBM insan dokusu ürünleri ödemeleri

2008/24 Sayılı Genelge - Birim Maliyet Listesi

2008/18 Sayılı Genelge - SUT ve Genelge Değişikliği

2008/17 Sayılı Genelge - Devredilen Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Sağlık Karnesi Uygulaması

2008/16 Sayılı Genelge - Tecil ve taksitlendirme usul ve esasları ile hacizli malların satış süreçleri

2008/15 Sayılı Genelge - SUT eki Ek-2/D de yapılan düzenlemelerle ilgili Genelge

2008/14 Sayılı Genelge - Kurum İçi Atanma Talepleri

2008/11 Sayılı Genelge - Katılım Payı Alınacak Protez, Ortez, Araç ve Gereçler

2008/10 Sayılı Genelge - Poliklinik Muayene Ücretleri

2008/9 Sayılı Genelge - Zaruri Masraf Karşılıklarının Artırılması

2008/7 Sayılı Genelge - Geçici İşgöremezlik Ödeneği ve Emzirme Yardımı Ödemeleri

2008/6 Sayılı Genelge - Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları ve Damga Vergisi

2008/5 Sayılı Genelge - Geçici İşgöremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazanç

2008/4 Sayılı Genelge - 2008 Yılı Gelir ve Aylıkları Artışları

2008/3 Sayılı Genelge - Sağlık Karnesi Ücretleri

2008/1 Sayılı Genelge - Kurum Alacaklarının İcra Takip İşlemleri

2007/97 Sayılı Genelge - Sağlık Uygulama Tebliği

2007/96 Sayılı Genelge - Sağlık Karnesi Uygulaması

2007/91 Sayılı Genelge - İmza Sirküleri

2007/88 Sayılı Genelge - 506 sayılı Kanunun Ek 5. Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulaması

2007/86 Sayılı Genelge - 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler

2007/82 Sayılı Genelge - Fatura bedellerinin ödenmesinde karşılaşılan sorunlar

2007/81 Sayılı Genelge - Kurum alacaklarının otomatik olarak icra havuzuna aktarımı, İcra Takip Haciz ve Satış Servislerinin yeniden yapılandırılması

2007/78 Sayılı Genelge - SUT’un Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması

2007/76 Sayılı Genelge - Akülü Tekerlekli Sandalye

2007/75 Sayılı Genelge - 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre verilecek borcu yoktur yazıları

2007/73 Sayılı Genelge - Nükleer Tıp Radyofarmasötik

2007/72 Sayılı Genelge - Serbest bölge ve organize sanayi bölgelerindeki yapıların sınıf-grubu ile itirazlar

2007/71 Sayılı Genelge - SUT’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması

2007/68 Sayılı Genelge - Sağlık Uygulama Tebliğinin eki Ek-2 ve Ek-2/E de Düzenleme Yapılması

2007/65 Sayılı Genelge - İdari Para Cezaları

2004/64 Sayılı Genelge - Sağlık Uygulama Tebliği

2007/62 Sayılı Genelge - 2007 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları

2007/60 Sayılı Genelge - 2008-2010 Yılları Bütçe Teklifleri

2007/59 Sayılı Genelge - Kesin Dönüşün Belgelenmesi ve Yoklama İşlemleri

2007/58 Sayılı Genelge - KPS ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

2007/56 Sayılı Genelge - 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

2007/55 Sayılı Genelge - Sağlık Uygulama Tebliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması

2007/54 Sayılı Genelge - Sağlık Uygulama Tebliğine Ek Genelge

2007/48 Sayılı Genelge - 5084 sayılı Kanunda 5568 ve 5615 sayılı Kanunlarla yapılan düzenlemeler

2007/47 Sayılı Genelge - Sigortalılığın durdurulması

2007/46 Sayılı Genelge - Fatura bedellerinin ödenmesi

2007/45 Sayılı Genelge - Seyyar görev tazminatının prime esas kazanca tabi olup olmadığı

2007/44 Sayılı Genelge - Prim tevkifatı nedeniyle tescil ve sigortalılığın başlangıcı

2007/43 Sayılı Genelge - Basamak intibakı

2007/42 Sayılı Genelge - Aylık bağlama işlemleri

2007/41 Sayılı Genelge - Manyetik Rezonans (Kapalı Sistem)

2007/36 Sayılı Genelge - Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların borçları

2007/33 Sayılı Genelge - Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin SSK’ya olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi

2007/32 Sayılı Genelge - Üniversite hastanelerinin alacaklarının terkini

2007/31 Sayılı Genelge - Basamak intibakı

2007/29 Sayılı Genelge - Cenaze giderleri karşılığı

2007/27 Sayılı Genelge - Ödemelerde “borcu yoktur” yazısının aranması

2007/26 Sayılı Genelge - Yurt dışından ilaç temin esasları ve protokolü

2007/23 Sayılı Genelge - 6183 sayılı Kanunun 79. maddesinde yapılan düzenlemeler

2007/22 Sayılı Genelge - 2007 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapıların sınıf ve grupları

2007/21 Sayılı Genelge - Hekim yetkilendirme sistemi

2007/18 Sayılı Genelge - Prime esas kazançların alt ve üst sınırları, idari para cezaları, ilan yoluyla tebliğ edilecek tutarlar ve damga vergisi -

2007/17 Sayılı Genelge - Genelge sayılarının değiştirilmesi

2007/16 Sayılı Genelge - Ölüm aylığına hak kazanma koşulları

2007/15 Sayılı Genelge - Genelge sayılarının değiştirilmesi

2007/14 Sayılı Genelge - 5565 sayılı Kanun uygulamaları

2007/13 Sayılı Genelge - Manyetik Rezonans (Kapalı Sistem)

2007/11 Sayılı Genelge - Tahsil edilemeyecek alacaklar

2007/10 Sayılı Genelge - Tecil, taksitlendirme yetkileri ile usul ve esaslar

2007/9 Sayılı Genelge - Çakışan hizmet sürelerinin iptali ve yersiz tahsil edilen primlerin devredilen ilgili sosyal güvenlik kurumuna aktarımı

2007/8 Sayılı Genelge - 2007 yılı gelir ve aylık artışları

2007/6 Sayılı Genelge - Poliklinik muayene ücretleri

2007/5 Sayılı Genelge - Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazanç

2007/4 Sayılı Genelge - Zaruri masraf karşılıklarının artırılması