Stopaj Oranları Değişti1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30761

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 1015

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

                                                 30 Nisan 2019

 

                                                                                          Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

 

30/04/2019 TARİHLİ VE 1015 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

MADDE 1: 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,”

MADDE 2: Bu Karar yayımı tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3: Bu Karar Hükümlerini Haziren ve Maliye Bakanı yürütür.
Eklenme Tarihi : 12 Haziran 2019 09:06
Haber
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA...

Haber
14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148)

Karar Sayısı: 1148 14.5.2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması...

Mevzuatta Son Çıkanlar