Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

(24 Aralık 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)

 

14.5.2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25.12.2021 tarihinden itibaren 21.12.2021 tarihli ve 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Bununla birlikte, 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 3. maddesi uyarınca; motorin, propan, bütan ve L.P.G. isimli mallarda kamuoyunda bilinen adıyla Eşel-Mobil Sistemi, aynı Kararın 2. maddesinde belirlenen ÖTV tutarlarına ulaşılması nedeniyle 25.12.2021 tarihi itibarıyla sona ermektedir.

 

21.12.2021 TARİHLİ VE 4938 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI UYARINCA UYGULANACAK
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI

Yürürlük Tarihi: 25.12.2021

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Özel

Birimi

Tüketim

Vergisi

Tutarı (TL)

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı    (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

2,0376

Litre

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Diğerleri

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

2,0376

Litre

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

2,0559

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

1,7780

Kilogram

Propan

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

Bütan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)

Diğerleri

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar)

Propan

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

Bütan

 

Not: 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 3. maddesi uyarınca; motorin, propan, bütan ve L.P.G. isimli mallarda kamuoyunda bilinen adıyla Eşel-Mobil Sistemi, aynı Kararın 2. maddesinde belirlenen ÖTV tutarlarına ulaşılması nedeniyle 25.12.2021 tarihi itibarıyla sona ermektedir.

 

 


Eklenme Tarihi : 27 Aralık 2021 10:12
Haber
193 Say. GVK’nun 94. Mad. Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12.1.2009 Tarihli ve 2009/14592 Say. BKK’nın ... Karar Sayısı:4936

CUMHURBAŞKANI KARARI (22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Karar...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(16 Aralık 2021 tarihinde SGK tarafından yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (24 Aralık 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar