Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)

Karar Sayısı: 845

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Mart 2019

 

(22 Mart 2019 Tarihli ve 30722 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'a ekli (I) sayılı listenin 9. sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak salın alman araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oram uygulanır."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

30.12.2007

26742

 

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

8.2.2008

26781

6.4.2008

26839

19.7.2008

26941

20.9.2008

27003

29.3.2009

27184

15.7.2009

27289

28.4.2011

27918

27.11.2011

28125

27.12.2011

28155

27.1.2012

28186

24.3.2012

28243

12.9.2012

28409

1.1.2013

28515

24.2.2013

28569

1.12.2013

28838

31.1.2015

29253

1.1.2016

29580

5.5.2016

29703

30.6.2016

29758

8.9.2016

29825

25.11.2016

29899

3.2.2017

29968

28.7.2017

30137

3.2.2018

30321

5.5.2018

30412

9.5.2018

30416

18.5.2018

30425

15.8.2018

30510

31.10.2018

30581 (Mükerrer)

19.12.2018

30630

31.12.2018

30642 (Mükerrer 4)

 


Eklenme Tarihi : 06 Nisan 2019 13:04
Haber
Kurumlar Vergisi Kanunu 52 Sayılı Sirküleri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ...

Haber
OHAL Kapsamında yürürlüğe konulan KHK’ler gereği kapatılan kurum ve kuruluşlardan olan alacakların takip usulü hakkında Danıştay 5. daire kararı

(04 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından:...

Haber
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)

Karar Sayısı: 1266 Ekli "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine...

Mevzuatta Son Çıkanlar