Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517)

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(30 Eylül 2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 4517

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Eylül 2021

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

"21- "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.),"

MADDE 2- Bu Karar, yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

30.12.2007

26742

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

8.2.2008

26781

6.4.2008

26839

19.7.2008

26941

20.9.2008

27003

29.3.2009

27184

15.7.2009

27289

28.4.2011

27918

27.11.2011

28125

27.12.2011

28155

27.1.2012

28186

24.3.2012

28243

12.9.2012

28409

1.1.2013

28515

24.2.2013

28569

1.12.2013

28838

31.1.2015

29253

1.1.2016

29580

5.5.2016

29703

30.6.2016

29758

8.9.2016

29825

25.11.2016

29899

3.2.2017

29968

28.7.2017

30137

3.2.2018

30321

5.5.2018

30412

9.5.2018

30416

18.5.2018

30425

15.8.2018

30510

31.10.2018

30581 (Mükerrer)

19.12.2018

30630

31.12.2018

30642 (4. Mükerrer)

21.3.2019

30721

22.3.2019

30722

1.5.2019

30761

2.10.2019

30906

2.1.2020

30996 (Mükerrer)

22.3.2020

31076

31.7.2020

31202

30.8.2020

31229

23.12.2020

31343

30.1.2021

31380

30.4.2021

31470

2.6.2021

31499

22.6.2021

31519

30.7.2021

31553

 


Eklenme Tarihi : 19 Ekim 2021 09:10
Haber
Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İş Kurumundan: ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (30...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(28 Ekim 2021 tarihinde SGK tarafından yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (19 Kasım 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar