Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)

Karar Sayısı: 2913

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Ağustos 2020

 

(30 Ağustos 2020 Tarihli ve 31229 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara, geçici 6. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 7. madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- (1) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

30.12.2007

26742

 

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

8.2.2008

26781

6.4.2008

26839

19.7.2008

26941

20.9.2008

27003

29.3.2009

27184

15.7.2009

27289

28.4.2011

27918

27.11.2011

28125

27.12.2011

28155

27.1.2012

28186

24.3.2012

28243

12.9.2012

28409

1.1.2013

28515

24.2.2013

28569

1.12.2013

28838

31.1.2015

29253

1.1.2016

29580

5.5.2016

29703

30.6.2016

29758

8.9.2016

29825

25.11.2016

29899

3.2.2017

29968

28.7.2017

30137

3.2.2018

30321

5.5.2018

30412

9.5.2018

30416

18.5.2018

30425

15.8.2018

30510

31.10.2018

30581 (Mükerrer)

19.12.2018

30630

31.12.2018

30642 (4, Mükerrer)

21.3.2019

30721

22.3.2019

30722

1.5.2019

30761

2.10.2019

30936

2.1.2020

30996 (Mükerrer)

22.3.2020

31076

31.7.2020

31202

 


Eklenme Tarihi : 09 Ekim 2020 14:10
Haber
2020 / 35 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26. Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 27.08.2020 Sayı...

Haber
Giresun'daki Sel Felaketi Sebebiyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ SEBEBİYLE PRİM BORÇLARININ ÖDENME SÜRELERİ İLE KURUMA VERİLMEKLE YÜKÜMLÜ OLUNAN...

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (02 Ekim 2020 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar