Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

TEBLİĞ

 

(02 Ocak 2021 Tarihli ve 31352 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25 alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutan 385,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Eklenme Tarihi : 09 Şubat 2021 01:02
Haber
2020 / 53 Sayılı Genelge - Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

2020 / 53 Sayılı Genelge - Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Ekleri

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(07 Ocak 2021 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (01 Mart 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar